Paylaş

Borsa Haberleri

Ürün İhtisas Borsası’nın kuruluş yönetmeliği RG’de yayımlandı

Ürün İhtisas Borsası’nın kuruluş yönetmeliği RG’de yayımlandı

ANKARA, 10 Ağustos (Reuters) – Elektronik ürün senetleri ile buna dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işlem göreceği Ürün İhtisas Borsası kuruluş yönetmeliği yayımlandı.

Resmi Gazete’nin (RG) bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre; Ürün İhtisas Borsası, Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen izinle anonim şirket statüsünde kurulacak.

Elektronik ürün senetleri ve vadeli işlem sözleşmelerinin alım satım işlemlerinin borsada kontrolü ve tescili zorunlu olacak.

Borsanın kurulabilmesi; işlem görecek elektronik ürün senedi ve vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin piyasa yapısının, derinliğinin ve ekonomik ihtiyaç ile etkinlik şartlarının uygun olması, anonim şirket şeklinde esas sözleşmesinin hazırlanması, pay senetlerinin tamamının nama yazılı olması gibi şartlara bağlı olacak.

Borsa yönetim kuruluna Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) birer üye atanacak. Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilecekler.

Borsada belli bir anda veya sürede toplam olarak yapılabilecek azami işlem miktarı, yönetim kurulu tarafından belirlenecek. Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda işlem limitlerinin yeniden belirlenmesini talep edebilecek veya işlem limitini geçici süreyle re’sen belirleyebilecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, Borsa faaliyete geçinceye kadar elektronik ürün senetlerinin alım satımı konusunda yetkilendirilen ticaret borsalarının söz konusu yetkileri, Ürün İhtisas Borsası’nın faaliyet izninin Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erecek.

(Haberi Yazan Mehmet Dinar; Redaksiyon Ceyda Çağlayan)

Kaynak: http://tr.investing.com/news/borsa-haberleri/urun-ihtisas-borsasnn-kurulus-yonetmeligi-rgde-yaymland-500481

Paylaş

Yorumlar

Email adresiniz diğer kişiler tarafından görünmeyecektir.Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla