Paylaş

Ekonomi Haberleri

JCR Eurasia: Artan Kamu Açıkları Göstergelerin Bozulmasının Nedeni

JCR Eurasia: Artan Kamu Açıkları Göstergelerin Bozulmasının Nedeni

JCR Eurasia: Artan Kamu Açıkları Göstergelerin Bozulmasının Nedeni

Negatif yönde artan kamu açıkları makro göstergelerin bozulmasının temel nedenidir: Hazinenin nakit dengesi negatif yönde büyüdükçe iç borçlanma iç borç servisinin üzerine çıkmaya ve iç borç çevirme oranını artırmaya başlamış, özel sektörün piyasalardan dışlanmasında, mevduat rekabetinin artmasında ve faiz oranlarının yukarı gitmesinde temel etken olmuştur.

Kamu nakit açığının artmasının temel nedenlerinden bir kısmı büyümeyi yeniden sağlayabilmek için artırılan kamusal harcamaları, vergi indirimleri ve tahsilat zorluklar olmakla birlikte, önemli bir kısmı da popülist harcamalardaki artışlar olmuştur.

Özel teşebbüsün yatırım yapma gücü ve büyüme dinamiğinin zayıflamış olması bütçe disiplininin korunmasında risk unsuru haline gelmiştir: Türkiye ekonomisinde özel teşebbüsün yatırım yapma gücünün ve büyüme dinamiğinin zayıflamış olması kamu açıklarının büyümesinde en temel etken olup bütçe disiplininin devamlılığı için risk oluşturmaya başlamıştır.

Hazine’nin artan borçlanma talebi zayıflamadan ve yüksek enflasyon kontrol altına alınmadan finansal piyasalarda maliyet azalması ve mevduat faizlerinde indirim olasılığı düşüktür.

Fiyat İstikrarı ve para politikası görünümü açısından, para politikasının ve iletim sürecinin oldukça etkili ve ancak dışsal müdahalelere açık olduğunu düşünmekteyiz.

Enflasyonun hedefe yaklaşacağına dair para politikasında sürekliliğe ihtiyaç bulunmaktadır. Enflasyonun gidişatını baskılayan faktörlerin geçici olmadığını kalıcı ve dayanıklı olduklarını ve ciddi/sürekli bir sıkı parasal duruşa ihtiyaç bulunduğunu değerlendiriyoruz. Enflasyonun hedefe yaklaşacağına dair para politikasında sürekliliğe ihtiyaç bulunmaktadır.

Türkiye’nin olumlu seyreden toparlanma ve büyüme performansı, giderek güç kazanmış olan özel tüketim talebinin devamlılığı ve iktisadi faaliyetleri destekleyici konumdaki finansal ortam, gelecek dönem beklentileri için pozitif yönde önem arz etmektedir.

Türkiye’nin küresel ihracattaki pazar payının artıyor olması cari işlemler dengesinin istikrarına önemli katkı yapmaktadır.

Yapısal alanlarda atılan adımlar fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin henüz bir katkı yapmamış ve uzun vadeli enflasyon beklentileri belirsizliğini hala korumaktadır.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güçlendiğine işaret etti.

Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen, fiyatlama davranışlarına dair riskler önemini korumaktadır.

Türkiye’nin ülke kredi profiline yönelik siyasi ve jeopolitik risklerin yüksek seviyesi ile güvenlik ortamında riskleri varlığını hala korumuş olması, devam eden kur oynaklığındaki düşüşü tekrar frenleyecektir.

Bankacılık sektörünün fonlama gücünün ve nakit koruyuculuğunun stresi oldukça yükselmiştir: Türkiye’de banka düzenlemeleri, denetimi ve yönetilmesi alanlarındaki olumlu küresel entegrasyon seviyesi devam etmektedir. Ancak ülkenin ulusal tasarruf oranlarındaki düşüklük ve mevduat dışı dış kaynaklara aşırı bağımlılığı bankacılık sektörünün fonlama gücünün ve nakit koruyuculuğunun stresini oldukça yükseltmiştir.

Bütçe dengelerindeki bozulmanın tamamı teşviklerden ibaret değildir: Net bir bozulma hali sergileyen bütçe gerçekleşmelerinin sağladığı ekonomik canlanma aynı ölçüde vergi gelirlerinin artmasında ve bütçe dengelerinin geri kazanılmasına düzeltici etki yapma olasılığı yüksek değildir. Zira bütçe dengelerindeki bozulmanın tamamı teşviklerden ibaret değildir. Yılın geri kalanında harcamalarda azalma ve gelirde yükselme olasılığı düşük gözükmektedir.

Borçlanmadaki artışın maliyetler ve faiz oranları üzerindeki yükseltici baskısı, mevcut konjonktürde güçlü küresel sermaye akımlarına dayalı olarak hafifletilmiştir.

Uluslararası ilişkilerin, ekonomik dengelerin ve sosyal ortamın bütünleşik bir yapı içerisinde yatırım olanaklarını artırabilmesi tamamıyla demokrasi standartlarının gelişimine bağlı hale gelmiştir.

Kaynak: http://tr.investing.com/news/economy-news/jcr-eurasia:-artan-kamu-a%C3%A7%C4%B1klar%C4%B1-g%C3%B6stergelerin-bozulmas%C4%B1n%C4%B1n-nedeni-499034

Paylaş

Yorumlar

Email adresiniz diğer kişiler tarafından görünmeyecektir.Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla