Paylaş

Ekonomi Haberleri

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Arttı

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Arttı

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Arttı

Merkez Bankası, Türkiye’nin “Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri” raporunu yayınladı.

2017 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre % 6,4 oranında artışla 104,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 1,5 oranında artarak 58,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 13,3 oranında artarak 45,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre % 1,7 oranında azalarak 14,5 milyar ABD doları seviyesinde gercekleşmiştir. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 5,9 oranında artarak 14,0 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da % 0,9 oranında artarak 17,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 1,7 oranında artarak 12,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler alında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre % 12,8 oranında artışla 37 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre % 3,3 oranında artarak 16,8 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 7 oranında artarak 87,4 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 2,5 oranında artarak 48,5 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 10,1 oranında artarak 55,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonunda 171 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 28,1 oranında azalışla 2017 Mayıs sonu itibarıyla 123 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 268 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2017 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 51,5’i ABD doları, % 30,8’i Euro, % 14,9’u TL ve % 2,8’i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2017 Mayıs sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 166,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 20,6 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 16,5, Merkez Bankası’nın 0,5, özel sektörün ise % 83 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

Kaynak: http://tr.investing.com/news/economy-news/k%C4%B1sa-vadeli-d%C4%B1%C5%9F-bor%C3%A7-stoku-artt%C4%B1-499030

Paylaş

Yorumlar

Email adresiniz diğer kişiler tarafından görünmeyecektir.Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla