Paylaş

Ekonomi Haberleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Krediler 209.0 Milyar Dolara Çıktı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Krediler 209.0 Milyar Dolara Çıktı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Krediler 209.0 Milyar Dolara Çıktı

Merkez Bankasi’nın  yayınladığı konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

MAYIS 2017 Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 6,2 milyar ABD doları artarak 209 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,1 milyar ABD doları artarak 15,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 57 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 4 milyar ABD doları artışla 28,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 709 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 134 milyon ABD doları azalışla 4,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,1 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 68 milyon ABD doları azalışla 10,2 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1 milyar ABD doları artışla 3,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 503 milyon ABD doları azalarak 147,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,1 milyar ABD doları artarak 15 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 209 milyarr ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %60,3’ünün ABD doları, %33,8’inin Euro, %4,2’sinin Türk lirası ve %1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 15,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %51’inin ABD doları, %28,5’inin Euro, %20,3’ünün Türk lirası ve %0,2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 209 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %52,3’ünün finansal kuruluşların, %47,7’sinin ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 15,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %78,2’sini finansal kuruluşların, %21,8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 66,4 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Kaynak: http://tr.investing.com/news/economy-news/%C3%B6zel-sekt%C3%B6r%C3%BCn-yurtd%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndan-sa%C4%9Flad%C4%B1%C4%9F%C4%B1-krediler-209.0-milyar-dolara-%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1-498925

Paylaş

Yorumlar

Email adresiniz diğer kişiler tarafından görünmeyecektir.Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla