Paylaş

Ekonomi Haberleri

Türkiye ile Tayland Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Başladı

Türkiye ile Tayland Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Başladı

Türkiye ile Tayland Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Başladı

Ekonomi Bakanlığı’ndan konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemiz, ikili ticari ilişkilerini daha dengeli bir hale getirmek ve ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmek amacıyla, AB ile Gümrük Birliğini de dikkate alarak, stratejik olarak önem atfettiği ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları (STA) imzalamaktadır.

Bu kapsamda Türkiye, AB ile Gümrük Birliği’nin yanı sıra, yakın coğrafyasındaki ülkelerin çoğuyla STA ağını tamamlamıştır. Ayrıca ülkemiz, STA ağını ASEAN ve uzak doğu ülkelerine de genişletme hedefindedir. Bu amaçla, ülkemiz ile Güney Kore ve Malezya arasındaki STA’lar yürürlüğe girmiş olup, Singapur ile imzalanan STA’nın iç onay süreci son aşamasına gelmiştir. Ayrıca, Japonya ile STA müzakerelerimiz devam etmekte, Vietnam ve Endonezya ile STA müzakerelerinin başlatılması yönünde görüşmeler sürmektedir.

2013 yılı Temmuz ayında, Sayın Tayland Başbakanı’nın ülkemize yaptığı ziyaret esnasında Türkiye ile Tayland arasında STA akdetmeye yönelik müzakerelere ilişkin bir Eylem Planı imzalanmış ve akabinde Ağustos ayında Ankara’da STA’ya ilişkin birinci Ortak Çalışma Grubu (OÇG) toplantısı gerçekleştirilmiştir. OÇG raporunun ayrıntılarını görüşmek amacıyla 2014 yılı Şubat ayında Ankara’da, Haziran ayında Bangkok’ta ve Aralık ayında yine Ankara’da teknik toplantılar gerçekleştirilmiştir.

İki ülkenin teknik heyetlerinin gerçekleştirdiği istişareler kapsamında her iki tarafça STA etki analizi çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalara göre, anlaşmanın yürürlüğe girmesi sonrası 3 yıl içinde ticaret hacmini iki katına çıkması hedeflenmektedir. Türkiye’nin Tayland’a olan ihracatının en çok artması beklenen sektörler giyim eşyaları, tekstil ürünleri, makineler, motorlu taşıtlar ve taşıma ekipmanları iken, Tayland’ın Türkiye’ye olan ihracatının en çok artması beklenen sektörler işlenmiş pirinç, yiyecekler, lastik mamuller, motorlu taşıtlar ve makineler olarak tespit edilmiştir.

Son olarak, Tayland ile ülkemiz arasında STA müzakereleriniin başlatılması öncesinde STA’nın çerçevesini netleştirmek üzere 2015 yılı Mayıs ayında Bangkok’ta nihai bir toplantı gerçekleştirilmiş olup, müzakerelerin yürütülmesinde dikkate alınacak usulleri belirleyen bir metin ile STA’nın kapsam ve içeriğini belirleyen genel çerçeve metni üzerinde anlaşılmıştır. Söz konusu STA’nın öncelikle mal ticareti alanında yoğunlaşması, hizmetler ve yatırım gibi diğer konuların Anlaşma’nın yürürlüğe girmesinin ardından müzakere edilebileceği konusunda mutabık kalınmıştır.

19 Temmuz 2017 tarihinde Ankara’da bir araya gelen Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci ve Tayland Ticaret Bakanı Sayın Apiradi Tantraporn, yapılan ikili görüşmenin akabinde Türkiye ile Tayland arasında STA müzakerelerinin resmen başlatıldığını ilan etmişlerdir. Bahse konu STA müzakerelerinin ilk turu aynı gün Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında Tayland’a ihracatımız 164 milyon USD, Tayland’dan ithalatımız ise 1,4 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Halihazırda Taylland ile 1,6 milyar dolar civarında olan dış ticaret hacmimizin STA kapsamında yapılan karşılıklı yarar temelinde pazar açılımları ile çok daha ileri seviyelere taşınması beklenmektedir. Hali hazırda Tayland’ın ülkemize yaptığı toplam yatırımlar 72 milyon dolar olup, ülkemizin Tayland’a gerçekleştirdiği yatırım miktarı toplam 103 milyon dolardır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: http://tr.investing.com/news/economy-news/t%C3%BCrkiye-ile-tayland-aras%C4%B1nda-serbest-ticaret-anla%C5%9Fmas%C4%B1-m%C3%BCzakereleri-ba%C5%9Flad%C4%B1-499451

Paylaş

Yorumlar

Email adresiniz diğer kişiler tarafından görünmeyecektir.Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla