Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

ALARK – ALARKO HOLDİNG A.Ş.

ALARK Fiyat Grafiği

ALARKO HOLDİNG A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

MUALLİM NACİ CADDESİ NO:69 34347 ORTAKÖY/İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
MUALLİM NACİ CADDESİ NO:69 34347 ORTAKÖY/İSTANBUL
(0212) 227 52 00
(0212) 260 35 04
(0212) 310 33 00
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bilgi Mevcut Değil

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.alarko.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
MELİS AYLIKÇI BERBER
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ
05/01/2016
0212 310 34 30
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI - SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
700881-206128
AYSEL YÜRÜR
HİSSEDARLAR VE HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ
04/06/2014
0212 310 34 30

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

PORTFÖY YÖNETİMİ

Şirketin Süresi

100 YIL

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST 50 / BIST 100-30 / BIST 100 / BIST YILDIZ / BIST İstanbul / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST TÜM / BIST MALİ

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ
01/01/1974
TÜRKİYE
BORSA İSTANBUL
ULUSAL PAZAR
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

16/12/1972

Ticaret Sicil Numarası

118376

Vergi No

0480036101

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İZZET GARİH
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Endüstri Mühendisi
Yönetim Kurulu Başkanı
Alarko Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi
17.68
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
VEDAT AKSEL ALATON
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Endüstri Mühendisi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Alarko Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi
16.68
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AYHAN YAVRUCU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonomist
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Koordinatör
Alarko Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye Değil
NİV GARİH
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Bağımsız Üye Değil
LEYLA ALATON
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi
Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
17.68
Bağımsız Üye Değil
MEHMET DÖNMEZ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonomist
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
NESLİHAN TONBUL
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
Üniversitede Öğretim Görevlisi ve çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MAHMUT TAYFUN ANIK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi - RAVIN Cables Ltd, Mumbai
Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYHAN YAVRUCU
GENEL KOORDİNATÖR
Ekonomist
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ALARKO TOPLULUĞU BÜNYESİNDEKİ ÇEŞİTLİ ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

223.467.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

500000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
İZZET GARİH
39.515.770,84
17,68
17,68
LEYLA ALATON
39.515.770,84
17,68
17,68
VEDAT AKSEL ALATON
37.281.100,84
16,68
16,68
DALİA GARİH
34.058.430,84
15,24
15,24
DİĞER
73.095.926,62
32,71
32,71
TOPLAM
223.467.000
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
ALARK
66.096.104,19
29,57
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
N

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla