Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

ALGYO – ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALGYO Fiyat Grafiği

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Muallim Naci Cad. No : 69 34347 Ortaköy-Beşiktaş / İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Muallim Naci Cad. No : 69 34347 Ortaköy-Beşiktaş / İSTANBUL
(0212) 310 33 00
(0212) 261 84 31
(0212) 227 52 00
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Yoktur.

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.alarkoyatirim.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Metin FRANKO
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
04/06/2014
(0212) 310 34 14
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Düzey 3) - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
206051 - 701371
Fatma ACAR
Muhasebe Müdürü
04/06/2014
(0212) 310 34 63

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirket'in ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmektir. Bu kapsamda Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak gibi konularda iştigal etmektedir. Buna göre şirket, faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyar. 

Şirketin Süresi

Süresiz.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

KOLEKTİF YATIRIM ÜRÜNLERİ VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER PAZARI

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / BIST MALİ / BIST 100 / BIST 100-30 / BIST TÜM / BIST TEMETTÜ

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi
13/12/1996
Türkiye
Borsa İstanbul
Kollektif Yatırım Ürünleri ve yapılandırılmış Ürünler Pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

06/08/1996

Ticaret Sicil Numarası

155313

Vergi No

0510023040

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA FİLİZ
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Ekonomist
Yönetim Kurulu Başkanı ve Komite Üyeliği
Alarko Holding A.Ş. Mali İşler Koordinatörü
0
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AHMET ÖNDER KAZAZOĞLU
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Makine Mühendisi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Enerji Grup Koordinatörü
0
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
MEHMET AHKEMOĞLU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonomist
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliği
Alarko Holding A.Ş. Denetim Koordinatörü
0
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HİLMİ ÖNDER ŞAHİN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Maden Mühendisi / Metalurjist
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliği
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Grup Koordinatörü ve Genel Müdür
0
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
KUDRET VURGUN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonomist
Yönetim Kurulu üyeliği ve Komite Üyeliği
Finans Danışmanı
0
Yoktur
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ÖMER ÇELİK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonomist
-
Finansman Koordinatörü
0
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
-
MUSTAFA TANSU USLU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Makine Mühendisi
-
Yönetici
0
Yojtur
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HARUN HANNE MORENO
Genel Müdür
Endüstri Mühendisi
Genel Müdür
Arazi Geliştirme Grup Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyeliği
AHMET YÜKSEL VAROL
Genel Müdür Yardımcısı-Mali ve İdari
Ekonomist
Genel Müdür Yardımcısı-Mali ve İdari
KADİR EKE
Grup Koordinatör Yardımcısı-Pazarlama Satış
Ekonomist
Grup Koordinatör Yardımcısı-Pazarlama Satış
Yönetim Kurulu Üyeliği

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

10.650.794

Kayıtlı Sermaye Tavanı

20000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A Ş
3.704.640,93
34,78
34,78
ALARKO HOLDING A.S.
1.748.258,81
16,41
16,41
DİĞER
5.197.894,27
48,8
48,8
TOPLAM
10.650.794
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
ALGYO
5.193.289,18
48,75
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla