Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

ANACM – ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

ANACM Fiyat Grafiği

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947 Tuzla/İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947 Tuzla/İSTANBUL
0850 206 38 22
0850 206 57 57
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.-Eskişehir Fabrikası 75. yıl mah.(Osb mah.) Şehitler bulvarı No:6 Odunpazarı ESKİŞEHİR
Tel : (0850) 206 52 00 
Faks : (0850) 206 52 02

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.-Mersin Fabrikası
Yeni Taşkent Kasabası Toroslar Mah.Tekke Cad. No:1 33100 Yenitaşkent Mersin
Tel: 0 324 241 70 70
Faks: 0 324 454 28 29

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.-Yenişehir Fabrikası Tabakhane mah. Şişecam Cad. no:1 16900 Yenişehir- Bursa
Tel:0 224 280 10 00
Faks:0 224 280 10 22

OOO Ruscam Glass Packaging Holding-Gorokhovets şubesi 84, Gagarin Str. Gorokhovets, 601481 Vladimir Region, RUSYA
Tel : (00 7 492) 382 40 52
Fax No : (00 7 492) 382 39 81

OOO Ruscam Glass Packaging Holding- UFA şubesi
450028, Bashkortostan Ufa, Proizvodstvennaya 10/1 Ufa Bashkortostan Cumhuriyeti
Rusya
Tel : (00 7 347) 292 40 53
Fax No : (007 347) 292 40 52

OOO Ruscam Glass Packaging Holding-Kuban şubesi Krasnodar 13 Sineva Str Krymsk City Krasnodar Region - Rusya
Tel:(00 7 492) 382 40 03

OOO Ruscam Glass Packaging Holding- Kirishi şubesi
Kirishi, Leningradskaya Region 1878110 Rusya
Tel : (00 7 813) 689 69 03
Fax No : (00 7 813) 685 35 34

OOO Energosystems
630100, Russia, Novosibirsk Stanislavskogo str., 3/1, 4 fl. - Rusya

CJSC Brewery Pivdenna
65496, Odessa region, Ovidiopol Dist., Tairove, 5 Pyvovarna str.Ukrayna
Tel: (00 8048) 716 79 79
Faks: (00 8048) 716 79 79

Merefa Glass Company
84-A Leonivska Str.Merefa, 62472, Kharkiv region, Ukrayna
Tel:(00 7 495) 662 70 00

JSC Mina
Ksani Village Mtskheta Region,
3312
Gürcistan
Tel:0099532449981

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.sisecamcamambalaj.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Sibel Koç Karacaoğlu
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
30/06/2014
0 850 206 38 22
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı
205672-700493
İlker Güven
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusu
19/12/2017
0850 206 19 22

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirketin gayeleri adi ve nitelikli camlar ile şişe ve sınai kaplar üretmek üzere fabrika açmak, kurmak ve işletmektir. Bu gayeleri gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu işlemler ve girişebileceği işler şunlardır:

a) Modern ve verimli bir cam sanayinin kurulması için gerekli işleri yapmak.

b) Cam sanayini doğrudan veya dolaylı yoldan ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayi oluşturmak, bunların gelişim, ıslah ve ilerlemesi için gereken tesisleri kurmak veya işletmek, yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

c) Şirket konusu ile ilgili ve bu faaliyet için faydalı model, endüstriyel tasarım, ruhsatname, patent, lisans, imtiyazlar, marka ve benzeri haklar oluşturmak ve iktisap etmek, kullanmak veya üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi anlaşmaları yapmak.

d) Bu maddenin ilk fıkrasında belirtilen ürünlerinyurtiçinde satışı ve yurtdışına ihracı ile uğraşmak ve bu maksatla ülke içinde ve dışında depo, mağaza, sergi ve benzerlerini açmak.

e) Bu maksatla doğrudan doğruya ilgisi olan her türlü ticari, mali, sınai işlemleri gerçekleştirmek, ürünlerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek.

f) Borçlanma aracı niteliğinde sermaye piyasası aracı ihraç etmek.

g) Şirket amacının gerçekleşmesi için gerekli taşınmazlara sahip olmak, bunları kiralamak, satmak, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlarla ilgili her çeşit ayni hakları iktisap etmek ve kurmak, Şirket lehine kurulacak ipotekleri kabul etmek veya kaldırmak . Şirketin sahip bulunduğu taşınmazları teminat olarak göstermek, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla Para borç vermek ve borçlanmak. Şirket konusu ile ilgili taahhüt işleri ile uğraşmak. Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı kurması hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

h) Şirket konusu ile ilgili her çeşit maden ve taş ocağı maddelerini işletmek, bunlar için gerekli arama ve işletme ruhsatları almak ve imtiyazlarını tesis etmek veya her nevi ruhsat ve imtiyaz sahipleriyle ortaklaşa işletmek veya bunları devralmak.

i) Şirket yukarıda sayılanlar dışında şirket konusu ile itibarlı ve verimli olacağına kanaat getirdiği işlere Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun Kararı ile girişebilir.

j) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.

k) Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT SANAYİİ / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST 100-30 / BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST SINAİ / BIST 100 / BIST TAŞ, TOPRAK

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

27/06/2013

Ticaret Sicil Numarası

103040-49276

Vergi No

0680062336

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Prof. Dr. Ahmet Kırman
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Üst Düzey Yönetici
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Başkan Vekili. Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.. Trakya Cam San. A.Ş.. Soda Sanayii A.Ş.. Paşabahçe Mağazaları A.Ş. Trakya Glass Bulgaria EAD. Trakya Cam Investment BV. Trakya Investment BV. Fritz Holding GmbH. Anadolu Cam Investment BV. OOO Ruscam Glass. OOO Ruscam Glass Packaging Holding. OOO Ruscam Management Company. Balsand BV. TRSG Autoglass Holding BV. Şişecam Chem Investment B.V.. SC Glass Trading BV. Paşabahçe Investment BV, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., OOO Posuda, AC Glass Holding BV Yönetim Kurulu Başkanı
Bağımsız Üye Değil
Yok
Abdullah Kılınç
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetici
JSC Mina Yönetim Kurulu Başkanı.
Bağımsız Üye Değil
Yok
Zeynep Hansu Uçar
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Bankacı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. .T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş. Trakya Cam San. A.Ş..Yönetim Kurulu Üyesi, Camiş Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi
SİBEL KOÇ KARACAOĞLU
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MEHMET CELAL BETİL
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Borusan grup şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı
İLHAN İL
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
SÜTAŞ GRUBU ŞİRKETLERİ, TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş., PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TICARET A.Ş.`DE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE TRAVELEX TÜRKİYE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Bağımsız Üye
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ABDULLAH KILINÇ
Cam Ambalaj Grubu Başkanı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetici
Üretim Başkan Yardımcısı
JSC Mina Yönetim Kurulu Başkanı.
MUSTAFA ÇETİNER
Cam Ambalaj Grubu Üretim Başkan Yardımcısı
Yönetici
Anadolu Cam San. A.Ş. Mersin Fabrikası Müdürü
JSC Mina Yönetim Kurulu üyesi
EKREM ŞENSOY
İnsan Kaynakları Direktörü
Yönetici
SİBEL KOÇ KARACAOĞLU
Mali İşler Direktörü
Yönetici
Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü
UĞURŞAN KESKİN
Tedarik Zinciri Direktörü
Yönetici
Satınalma Müdürü
SELİM KALKAN
Stratejik Planlama Direktörü
Yönetici
BURAK ATALAY
Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı
Yönetici

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

750.000.000,2

Kayıtlı Sermaye Tavanı

2000000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ
578.218.391,86
77,1
77,1
DİĞER
171.781.608,34
22,9
22,9
TOPLAM
750.000.000,2
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı(%)

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla