Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

ARMAE – AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

ARMAE Fiyat Grafiği

AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Fulya Mahallesi, Vefa Deresi Sokak, No:11, Şişli, 34394, İstanbul, Türkiye

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Fulya Mahallesi, Vefa Deresi Sokak, No:11, Şişli, 34394, İstanbul, Türkiye
+90 212 275 5484
+90 212 274 0641
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Üretim tesisi bulunmamaktadır.

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.arma-elektropanc.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Aydın Töremen
Muhasebe ve Finans Müdürü
+90 212 275 5484
Recep Keskinsoy
Muhasebe ve Finans Müdürü Yardımcısı
+90 212 275 5484

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü mühendislik ve müşavirlik, proje kontrollük, mümesillik, taahhüt, elektromekanik malzeme ve teçhizat ile ilgili imalat, ithalat dahili ticari işleri yapmak konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında her türlü ihalelere iştirak etmek. Bununla ilgili evrakları tanzim ve imza etmek ihaleler düzenlemek bunlara ilgili şartnameler hazırlamak her türlü teknik ve sınai malzemenin elektromekanik mallarının aksesuarlarının ithalat, ihracat ve imalatını yapmak.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

Bilgi Mevcut Değil

Tescil Tarihi

28/09/2001

Ticaret Sicil Numarası

463497/411079

Vergi No

0080332641

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KEMAL KIZILHAN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Elektrik Mühendisi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
28
Bağımsız Üye Değil
HASAN İNCE
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Elektrik Mühendisi
Yönetim Kurulu Üyesi
28
Bağımsız Üye Değil
AHMET MEDİH ERTAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Elektronik Mühendisi
Yönetim Kurulu Başkanı
28
Bağımsız Üye Değil
HALİL DEMİR ÖZKAYA
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Elektronik Mühendisi
Genel Müdür
8
Bağımsız Üye Değil
BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Elektrik Mühendisi
Genel Müdür Yardımcısı
Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN
CEO
Elektrik Mühendisi
Genel Müdür Yardımcısı

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

100000000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Bilgi Mevcut Değil

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Kemal Kızılhan
28004710
TRY
28
Ahmet Medih Ertan
28004710
TRY
28
Hasan İnce
27990580
TRY
28
Halil Demir Özkaya
8000000
TRY
8
Mehmet Asım Coşkun
6000000
TRY
6
Ersan Can
2000000
TRY
2
TOPLAM
100000000
TRY
100

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı(%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OOO AE Arma-Elektropanc
Elektromekanik
Elektrik ve Mekanik tesisat projeleri
70000
70000
RUB
100
AE Arma-Elektropanc
Mechanical Contracting Qatar W.L.L.
Elektrik ve Mekanik tesisat projeleri
200000
96000
QAR
48
Arma Elektropanc Electromechanical Co.L.L.C.
Elektrik ve Mekanik tesisat projeleri
500000
245000
AED
49
AE Arma-Elektropanc Electromechanical Contracting Lebanon S.A.R.L. UC
Elektrik ve Mekanik tesisat projeleri
5000000
2250000
LBP
45
AE Arma-Elektropanc Building Services Limited
Elektrik ve Mekanik tesisat projeleri
100
25
GBP
25

DİĞER HUSUSLAR

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla