Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

ARNFK – ARENA FAKTORİNG A.Ş

ARNFK Fiyat Grafiği

ARENA FAKTORİNG A.Ş

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 Kat:11 Maslak/İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 Kat:11 Maslak/İstanbul
0.212.960.05.05
0.212.960.05.25
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Yok

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.arenafaktoring.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Tolga Dıramalıol
Mali İşler Grup Müdürü
22/07/2013
0.212.960.05.15

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Faktoring İşlemleri yapmak

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

22/05/2009

Ticaret Sicil Numarası

699837

Vergi No

0740486936

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Oğuz TEZMEN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Yok
37
Bağımsız Üye Değil
Emre TEZMEN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yok
37
Bağımsız Üye Değil
Gül Ayşe ÇOLAK
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
9,98
Bağımsız Üye Değil
FATMA NURCAN TAŞDELENLER
Kadın
Diğer
Yönetici
0
Bağımsız Üye Değil
GENEL MÜDÜR
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FATMA NURCAN TAŞDELENLER
GENEL MÜDÜR
Yönetici

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

20000000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Bilgi Mevcut Değil

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
Borsa Dışı
Nama
1
TRY
20000000
TRY
100
İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Oğuz TEZMEN
7400000
TRY
37
Emre TEZMEN
7400000
TRY
37
Taner ERAY
1998000
TRY
9,98
Gül Ayşe ÇOLAK
1998000
TRY
9,98
Süleyman YILDIRIM
1204000
TRY
6,02
TOPLAM
20000000
TRY
100

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Bilgi Mevcut Değil

DİĞER HUSUSLAR

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla