Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

AVOD – A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.

AVOD Fiyat Grafiği

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mahallesi Çanakkale İzmir Asfaltı No:36 Türkelli Menemen - İZMİR

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mahallesi Çanakkale İzmir Asfaltı No:36 Türkelli Menemen - İZMİR
0232 8354794
0232 8354533
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mahallesi Çanakkale İzmir Asfaltı No:36 Türkelli Menemen - İZMİR

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.avod.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Ganimet Sevgili
Mali İşler Müdürü
07/09/2012
0232 8354794
Özlem Efecan
Muhasebe Müdürü/Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi
14/11/2014
0232 8354794
İleri Düzey/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
207295 / 701751

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Dondurulmuş veya Kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalat ve satışı

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT SANAYİİ / GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM / BIST İzmir / BIST TÜM-100 / BIST SINAİ / BIST ANA / BIST GIDA, İÇECEK

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ
06/12/2011
TÜRKİYE
BORSA İSTANBUL A.Ş.
ANA PAZAR
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

MENEMEN

Tescil Tarihi

01/09/2005

Ticaret Sicil Numarası

2985

Vergi No

0010520027

Vergi Dairesi

İZMİR - Menemen Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Nazım Torbaoğlu
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Avod A.Ş. Bağlı Ortaklıkları ve İştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
8,29
A ve B Grubu
Bağımsız Üye Değil
Burak Kızak
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Genel Müdür
Avod A.Ş. Bağlı Ortaklıkları ve İştiraklaerinde Yönetim Kurlu Başkanı
6,10
A ve B Grubu
Bağımsız Üye Değil
Barış Kızak
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi / Fabrika Müdürü1
Avod A.Ş. Bağlı Ortaklığı Hasat A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Birol Yence
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Avukat
Bağımsız Üye
Denetim Komite Başkanı/Riskin Erken Saptama Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
RİFAT KAMAŞAK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Akademisyen
Çuhadaroğlu Metal San.Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız Üye
Bağımsız Üye
Denetim Komite Üyesi/Riskin Erken Saptama Komite Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Burak Kızak
Genel Müdür
Gıda Mühendisi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Genel Müdür
Avod A.Ş. Bağlı Ortaklıkları ve İştiraklaerinde Yönetim Kurlu Başkanı
Barış Kızak
Fabrika Müdürü
İşletmeci
Yönetim Kurulu Üyesi / Fabrika Müdürü
Avod A.Ş. Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyesi
Ganimet Sevgili
Mali İşler Müdürü
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Mali İşler Müdürü / Yatırımcı İlişikiler Bl.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

45.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

100000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
NAZIM TORBAOĞLU
3.731.041,8
8,29
27,46
SUNTURK INVESTORS,LLC
2.808.310,48
6,24
3,37
BURAK KIZAK
2.744.802,96
6,1
26,27
DİĞER
35.715.844,76
79,37
42,9
TOPLAM
45.000.000
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
AVOD
35.715.841,71
79,36
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
0,01
TRY
2732566,4
TRY
6,07
Oy imtiyazı 1 pay =15 oy
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
0,01
TRY
42267433,6
TRY
93,93
İşlem Görüyor

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla