Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

BAGFS – BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

BAGFS Fiyat Grafiği

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Kılıçali Paşa Mahallesi Susam Sokak No:22 Cihangir Beyoğlu/İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Kılıçali Paşa Mahallesi Susam Sokak No:22 Cihangir Beyoğlu/İstanbul
+90 (212) 293 08 85
+90 (212) 249 97 44
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bandırma ? Erdek Asfaltı 10.Km Erdek/Balıkesir

Elektronik Posta Adresi

Bilgi Mevcut Değil

İnternet Adresi

www.bagfas.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Elif KÜÇÜKÇOBANOĞLU
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
08/02/2016
+90 (212) 293 08 85
SPF Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-Türev Araçlar Lisansı- Kredi Derecelendirme Lisansı
202523-702172-306609- 603146
İstek Erten SARIBAYIR
Muhasebe ve Mali İşler Müdür Vekili/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi
17/04/2017
+90 (212) 293 08 85

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Kimyevi gübre ve asit imalatı, ithalatı, dahili ve harici satışı

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT SANAYİİ / KİMYA, PETROL KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST Balıkesir / BIST TÜM-100 / BIST SINAİ / BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi
03/01/1986
Türkiye
Borsa İstanbul
Ulusal Pazar
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

31/03/1970

Ticaret Sicil Numarası

156662-104069

Vergi No

1400030568

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YAHYA KEMAL GENÇER
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Kimya Mühendisi
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Bağımsız Üye Değil
SÜLEYMAN BODUR
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
A
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı
İPEK SEVİYE GENÇER
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
A
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ÇİÇEK MELİHA GENÇER
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
A
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi
ERDAL DUMANLI
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi
AHMET SIRRI YIRCALI
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ALİ ERTEK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
A
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YAHYA KEMAL GENÇER
Genel Müdür
Kimya Mühendisi
Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye, Genel Müdür

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

45.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Bilgi Mevcut Değil

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
RECEP GENÇER
18.197.446,05
40,44
40,44
DİĞER
26.802.553,95
59,56
59,56
TOPLAM
45.000.000
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
BAGFS
26.541.126,46
58,98
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Karışık
0,01
TRY
6
TRY
A grubu paylar oya iştirak bakımından imtiyazlıdır. A grubu pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında her A grubu pay için ayrıca 10 oy hakkına sahiptirler. Böylelikle her imtiyazlı A grubu payın 11 oyu vardır
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
0,01
TRY
44999994
TRY
100
Yok
İşlem Görüyor

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla