Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

BERA – BERA HOLDİNG A.Ş.

BERA Fiyat Grafiği

BERA HOLDİNG A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

NİŞANTAŞ MAH. DR. M. HULUSİ BAYBAL CAD. NO:12/3 SELÇUKLU KONYA

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. 12/3 Selçuklu KONYA
0332 2212100
0332 2364340
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bilgi Mevcut Değil

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.beraholding.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Korgün KUBAR
Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Müdürü -
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
12/04/2013
0332 221 21 25
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
206670 - 700856
Nebi ÇIĞ
Pay Sahipleri İle İlişkiler Yetkilisi
12/04/2013
0332 221 2251

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Holding,
ticaret, sanayi (deri, tekstil ve konfeksiyon motorlu motorsuz araçlar,
otomotiv ve ürünleri, kimya sanayii, kağıt karton ve ambalaj ürünleri hidrolik
ve pnömatik makinalar, takım tezgahları ve yedek parçası, pvc ürünleri), ziraat
( büyük baş ve küçükbaş hayvancılık ile kanatlı hayvancılık, et, süt ve su  ürünleri, zirai ürün, alet ve makinalar,
tahıl ve bakliyat ürünleri ve bunların mamülleri), finans, madencilik, eğitim,
sağlık, hizmet, enerji, inşaat (hazır beton, prefabrik yapı elemanları, toprak
ürünleri, çimento, çelik konstrüksiyon) ulaştırma, sigortacılık, emlakçılık,
turizm, medya, filmcilik, reklamcılık ve diğer alanlarda yurt içinde ve yurt
dışında şirket kurabilir, kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin
sermayelerine ve idarelerine katılabilir ve özellikle gerek ülke içinde ve
dışında aşağıdaki muameleleri yapabilir.

a)  
Holding sermayesine veya idaresine  katıldığı şirketlerin, aracılık faaliyetleri
ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, bu şirketlerin
kuruluşuna, sermaye artırımlarını gerçekleştirmelerine  yardımcı olabilir, bu şirketlerin  Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen
sermaye piyasası araçlarını ihraç etmeleri sırasında taahhütname verebilir.
Sermaye Piyasası Mevzuatının ve ilgili mevzuatın imkan verdiği hallerde
sermayesine veya idaresine katıldığı şirketlerce ihraç edilen ve kendi
portföyünde bulunan  hisse senetlerini
peşin veya vadeli olarak satabilir, bu şirketlerce ihraç edilen ve kendi
portföyünde bulunan hisse senetlerini satın alabilir, bu şirketlerdeki hisse
senetlerini başkasına devredebilir, başka hisse senetleriyle değiştirebilir,
rehin edebilir, veya rehin alabilir.

b) 
Sermayesine veya idaresine katıldığı şirketleri,
ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kanunu?na aykırı olmamak kaydıyla her türlü
şekilde ve yolla finanse edebilir.

c)  
Holding veya iştiraklerinin finansal kuruluşlardan
alacakları krediler için gayrimenkul ipoteği, kefalet ve sair garantiler
verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık ipotek dahil
olmak üzere her nevi teminat alabilir.

d) 
Grup şirketlerinin 
hesap ve mali kontrollerini deruhte edebilir. İşletmelerin daha rasyonel
ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon çalışmaları yapabilir veya
yaptırabilir.

e)  
Şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve
işletmelerinin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek ve genel tedbirleri
alabilir. Serbest bölge işletmeciliği, depolama, gümrük, sigorta, nakliye,
tahsilat, mali ve hukuki müşavirlik  gibi
ortak hizmetler verebilir.

f)  
Şirketlerin Personeli için TTK.nun 522. Maddesi
uyarınca kurulacak tesisleri veya diğer sosyal kuruluşları idare edebilir ve
işletebilir. Bunların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirilmesini
sağlayacak yatırımlara girişebilir.

g)  
Şirketlerin ve bunlara bağlı kuruluş ve işletmelerin
vadeli satışları ile ilgili senetli veya senetsiz alacaklarını devralabilir.
Bunları diğer müesseselere devir veya ciro edebilir. Bunların satıcılarına veya
alıcılarına açtıkları kredileri sigorta ettirebilir.

h) 
Şirketlerin faaliyet konuları ile ilgili marka,
patent, know-how, lisans ve bu haklara benzer hakları konu alan sözleşmeleri
yapabilir. Bu tür sözleşmeleri devralabilir, devredebilir, kiralayabilir ve
kiraya verebilir.

i)   
Özel finans kurumları kurabilir.

j)   
Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel
olmayacak tarz ve ölçüde olmak kaydıyla TTK.nun 522.maddesine istinaden
kurulacak vakıflardan ayrı olarak konusu ile ilgili veya sağlık ve eğitim
amaçlı vakıflar kurabilir, bu  vasıflara
sahip kurulmuş vakıflara iştirak edebilir.

k) 
Uygun
gördüğü yatırım konularını, gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile veya
doğrudan doğruya gerçekleştirebilir. Şirketlere yararlı diğer her türlü hizmet
muameleleri yapabilir.
Hissedarlarıyla yasal düzenlemelerle belirlenen
şartlara uygun olan ticari muamelelerde bulunabilir.

l)   
Holding ve Holdinge bağlı şirketler ve iştirakler
lehine kefalet verebilir, teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç
verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibra yapabilir.

m)
Her türlü gayri menkulleri, kara deniz ve hava ulaşım
araçlarını satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir,
kiralayabilir, bunlar üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu?nun belirlediği esaslara
uymak kaydıyla kendisi, iştirak ve bağlı ortaklıkları ve/veya 3. şahıslar
lehine; ipotek ve rehin  dahil olmak
üzere her türlü  ayni ve şahsi hak tesis
edebilir ve bu hakları fekkedebilir. Başkalarının gayrimenkulleri  vesair mal ve değerleri üzerinde bu hakları
tesis ve  fek edebilir. Sahip olduğu kara
deniz ve hava ulaşım araçları ile ticari amaçla yolcu ve kargo taşımacılığı
yapabilir.

n) 
Her türlü mal ve hizmet alım-satımını yapabilir. 

Holding
yukarıda sayılanların dışında yararlı olacağına inandığı diğer faaliyetleri
de  yapabilir


Şirketin Süresi

Holding?in süresi sınırsızdır.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST YILDIZ / BIST Konya / BIST MALİ / BIST 100 / BIST 100-30

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi
23/11/2012
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Yıldız Pazar
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

KONYA

Tescil Tarihi

22/11/1995

Ticaret Sicil Numarası

35410

Vergi No

5760067656

Vergi Dairesi

KONYA - Meram Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DİVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.
ALİ RIZA ALABOYUN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Maden Mühendisi / Metalurjist
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Bağımsız Üye Değil
KOMBASSAN KAĞIT MATBAA GIDA VE TEKSTIL SAN.TIC.A.Ş.
HAŞİM ŞAHİN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İş Adamı / İş Kadını
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
2.453
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi / Üye
BERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİC.A.Ş.
EROL KAYA
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yeminli Mali Müşavir
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcsı
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
0.98
Bağımsız Üye Değil
TAÇ TURİZM SEYAHAT ACENTALIĞI REHBERLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Makine Mühendisi
Bağımsız Yönetim kurulu Üyeliği
Sahip Olduğu Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri
Bağımsız Üye Değil
KOMYAPI HAZIRBETON PREFABRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SADIK AY
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer
Bera Turizm A.Ş. Mevlana Şube Otel Müdürlüğü
0.356
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye
TAHİR AYAR
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Makine Mühendisi
Üniversite Öğretim Görevlisi
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite / Başkan -Riskin Erken saptanması komitesi / Başkan
SÜLEYMAN YILMAZ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonomist
Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ort. A.Ş. /Genel Müdür - Tübitak-Teydep Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Danışman
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite / Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkansi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Bilgi Mevcut Değil

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

341.600.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1024800000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla