Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

BNTAS – BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.

BNTAS Fiyat Grafiği

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Bantaş Bandırma Ambalaj San. Tic. A.Ş. Balıkesir Asfaltı 8. Km Pk 77 Bandırma Balıkesir

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Bantaş Bandırma Ambalaj San. Tic. A.Ş. Balıkesir Asfaltı 8. Km Pk 77 Bandırma Balıkesir
02667338787
02667338790
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Kutu Oluşum Tesisleri:Balıkesir Asfaltı 8.KM 10201 P.K.77 BANDIRMA/BALIKESİR
Tel :0266 7338787
Faks:02667338790

Ofset Tesisleri:600 Evler Mah. Örnek Sanayi Sitesi BANDIRMA/BALIKESİR
Tel: 0266 7214000
faks:0266 7211004

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.bantas.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Gürcan SOYÖZ
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
01/08/2017
02667338787
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
204755
Volkan EROL
Yatırımcı İlişkileri Personeli
20/07/2017
02667338787
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1
523929

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Metal ambalaj çeliğinden her türlü metal ambalaj üretimi ve ticareti,
İmalatta kullanılan her türlü ambalaj çeliğinin temini ve depolaması, 
Ofset baskı ve serigraf, litograf yapılması,
Diğer her türlü metal dışı hammaddelerden ambalaj üretimi ve ticareti.
Metal Ofset baskı ve teneke kutu üretim hatları ile müşterilerinin istekleri ve
talepleri doğrultusunda gıdaya uygun peynir, zeytin, turşu, zeytinyağı, nebati
yağ, madeni yağ ve boya sektörleri için teneke kutu üretmektedir

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT SANAYİİ / METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST METAL EŞYA, MAKİNA / BIST ANA / BIST TÜM-100 / BIST Balıkesir / BIST TÜM / BIST SINAİ

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ
18/05/2015
TÜRKİYE
BORSA İSTANBUL A.Ş.
2. ULUSAL PAZAR
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

BANDIRMA

Tescil Tarihi

07/04/1986

Ticaret Sicil Numarası

7140

Vergi No

1400043790

Vergi Dairesi

BALIKESİR - Bandırma Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ADNAN ERDAN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
İş Adamı / İş Kadını
Yönetim Kurulu Başkanı
A
Bağımsız Üye Değil
FİKRET ÇETİN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İş Adamı / İş Kadını
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
A
Bağımsız Üye Değil
MUAMMER BİRAV
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İş Adamı / İş Kadını
Yönetim Kurulu Üyesi
A
Bağımsız Üye Değil
CÜNEYT HAMDİ YAMAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Muhasebeci
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim komitesi Başkanı
METEHAN YILGÖR
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Akademisyen
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim komitesi üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FATİH ERDAN
Genel Müdür
Üst Düzey Yönetici
Genel Müdür
MAHMUT ERDAN
Teknik Müdür
Mühendis
Teknik Müdür
SONER BERBER
Mali işler Müdürü
Muhasebeci
Mali işler Müdürü
ÖZAYDIN ERBAŞ
Üretim Müdürü
Yönetici
Üretim Müdürü
ELİF YALAZ
Kalite Kontrol Müdürü
Yönetici
Kalite Kontrol Müdürü
HAYDAR DURUKAN
Ofset Baskı ve Sevk Yöneticisi
Yönetici
Ofset Baskı ve Sevk Yöneticisi

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

32.250.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

100000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
FİKRET ÇETİN
4.499.950,5
13,95
13,95
ADNAN ERDAN
4.118.908
12,77
12,77
MUTLU HASEKİ
2.145.000
6,65
6,65
EMİNE SEVGİ BİRAV
2.145.000
6,65
6,65
DİĞER
19.341.141,5
59,97
59,97
TOPLAM
32.250.000
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı(%)
Adnan ERDAN
6512382
TRY
20,19
Fikret ÇETİN
6902374,5
TRY
21,40
Muammer BİRAV
2612526
TRY
8,10
Emine Sevgi BİRAV
2145000
TRY
6,65
Mutlu HASEKİ
2145000
TRY
6,65
Fatih ERDAN
195000
TRY
0,60

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla