Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

DENCM – DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

DENCM Fiyat Grafiği

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Bahçelievler Mah. 4013 Sokak No:10 20014 Merkezefendi / DENİZLİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Bahçelievler Mah. 4013 Sokak No:10 20014 Merkezefendi / DENİZLİ
02582954000
02583772479
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bahçelievler Mah. 4013 Sokak No:10 20014 Merkezefendi / DENİZLİ

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.denizlicam.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Erkan Taşdemirci
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
11/03/2016
08502063278
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
206213-700851
Nazlı Zeynep Onursal
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi
11/03/2016
08502063278

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

a- Her türlü şekil ve cinsleriyle cam üretimi sanayi kurmak,
b- Bu imalat ve faaliyetlerle ilgili ham, yarı ham, yarı mamul ve mamul madde tesisleri kurmak,
c- Cam üretimi için lüzümlu maden aramak ve işletmeciliğini yapmak, tesisler inşa etmek,
d- Yukarıda maddelerle belirtilen imalat ve faaliyetlerin gerçekleşmesi için yurt içinde veya yurdışında tesisler kurmak, işletmek, bunlar için lüzumlu makina, teçhizat ve tesisatı temin etmek, kurulu olanları kısmen veya tamamen temellük etmektir,
e- Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satınalmak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, inşa etmek veya ettirmek, menkul rehni, ticari işletme rehni ve ipotek başta olmak üzere her türlü ayni ve maddi hakları iktisap etmek,
f- Şirketin her türlü satış işlemleri ile satış dışı işlemlerden dolayı müşterilerden veya diğer üçüncü şahıslardan teminat olarak istenecek banka teminat mektubu, tahvil ve şahıs kefaleti yanında gösterilecek taşınmazlar üzerinde Şirket lehine ipotek almak, alınmış ipoteği kaldırmak, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur
g- Yukarıda yazılı faaliyetlerin icrası için her türlü iktisadi müessese tesis etmek, toptan veya perakende satış mağazaları açmak, mevcut bu nevi müesseseleri kısmen veya tamamen devralmak veya bunlara iştirak etmek,
h- Şirket amaçlarının herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerde istikraz sözleşmeleri akdetmek, her nevi ticari senet ihdas, kabul veya ciro eylemek,
i- Yukarıda yazılı mevzularla ilgili her türlü ithalat, ihracat, imalat dahili ticaret, taahhüt, komisyonculuk, ve sigorta acenteliği konuları ile iştigal etmek,
j- Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları, emeklileri, ortakları ile sözleşmeli çalışanları Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tüzel kişiliği haiz bir vakıf kurulması konusunda Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.
k- Şirket Sermaye Piyasası Kanununa göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Devlet tahvili (Hazine bonosu dahil), özel sektör tahvili, kar ve zarar ortaklığı belgesi, gibi menkul kıymetler satın alabilir.
l-Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.
m- Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin Süresi

Şirketin süresi sınırsızdır.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT SANAYİİ / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TAŞ, TOPRAK / BIST TÜM / BIST ANA / BIST TÜM-100 / BIST Denizli / BIST SINAİ

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ
13/07/1987
TÜRKİYE
BORSA İSTANBUL
ULUSAL
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

DENİZLİ

Tescil Tarihi

09/10/1973

Ticaret Sicil Numarası

3407

Vergi No

2920012553

Vergi Dairesi

DENİZLİ - Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CEMİL TOKEL
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
CAM EV EŞYASI GRUBU BAŞKANI
PAŞABAHÇE CAM SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ. CAMİŞ AMBALAJ SAN. A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANI. PAŞABAHÇE YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI. PAŞABAHÇE INVESTMENT B.V. YÖNETİM KURULU ÜYESİ. PAŞABAHÇE BULGARIA EAD YÖNETİ KURULU BAŞKANI. .OOO POSUDA YÖNETİM KURULU ÜYESİ. PAŞABAHÇE USA Inc. YÖNETİM KURULU BAŞKANI.
YOK
Bağımsız Üye Değil
NAZLI ZEYNEP ONURSAL
Kadın
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
CAM EV EŞYASI GRUBU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ(ÜYE)-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ (ÜYE)
PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ.PAŞABAHÇE MAĞAZALARI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ. PAŞABAHÇE YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ. PAŞABAHÇE INVESTMENT B.V. YÖNETİM KURULU ÜYESİ. PAŞABAHÇE BULGARIA EAD YÖNETİ KURULU ÜYESİ. .OOO POSUDA YÖNETİM KURULU ÜYESİ. PAŞABAHÇE USA Inc. YÖNETİM KURULU ÜYESİ. PAŞABAHÇE S.R.L. YÖNETİM KURULU ÜYESİ.
YOK
Bağımsız Üye Değil
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ(ÜYE)-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ (ÜYE)
AHMET OKAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendis
CAM EV EŞYASI GRUBU ÜRETİM BAŞKAN YARDIMCISI
CAMİŞ AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, PAŞABAHÇE BULGARIA EAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ, PAŞABAHÇE EGYPT JSC YÖNETİM KURULU ÜYESİ
YOK
Bağımsız Üye Değil
MEHMET SEFA PAMUKSUZ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
YOK
SODA SANAYİİ A.Ş. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, POLİTİKA ANALİZİ LABORATUVARI (PAL) YÖNETİCİ ORTAĞI
YOK
Bağımsız Üye
DENETİM KOMİTESİ(BAŞKAN)-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ(BAŞKAN)- RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ(BAŞKAN)
GÜL OKUTAN NİLSSON
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Akademisyen
YOK
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTMEN, PAŞABAHÇE CAM SAN.VE TİC.A.Ş. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
YOK
Bağımsız Üye
DENETİM KOMİTESİ(ÜYE)-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ(ÜYE)- RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ(ÜYE)
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEMİL TOKEL
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İŞLETME-SATIŞ PAZARLAMA UZMANLIĞI
CAM EV EŞYASI GRUBU BAŞKANI
PAŞABAHÇE CAM SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ. CAMİŞ AMBALAJ SAN. A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANI. PAŞABAHÇE YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI. PAŞABAHÇE INVESTMENT B.V. YÖNETİM KURULU ÜYESİ. PAŞABAHÇE BULGARIA EAD YÖNETİ KURULU BAŞKANI. .OOO POSUDA YÖNETİM KURULU ÜYESİ. PAŞABAHÇE USA Inc. YÖNETİM KURULU BAŞKANI.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

6.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

25000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3.059.999,95
51
51
DENİZLİ CAM SAN VE TİC A Ş MENSUPLARI YARD VE EK
400.000
6,67
6,67
DİĞER
2.540.000,05
42,33
42,33
TOPLAM
6.000.000
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı(%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
884110,00
TRY
14,74
Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi)
473046,00
TRY
7,88
Denizli Cam San. Vakfı
400000,00
TRY
6,67
Diğer (Halka Açık)
4242844,00
TRY
70,71
TOPLAM
6000000,00
TRY
100,00
Fiili Dolaşımdaki Paylar

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla