Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

DGGYO – DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

DGGYO Fiyat Grafiği

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi No:4/7 Doğuş Center Maslak, 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi No:4/7 Doğuş Center Maslak, 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul
0212 335 28 50
0212 335 28 99
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

-

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.dogusgyo.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Hasan Hüsnü Güzelöz
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
25/06/2014
0212 3352850
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
201358-700296
Nazlı Yılmaz
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli
25/06/2014
0212 3352850
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
213039-703070

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve Sermaye Piyasası Kanununun 48inci maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

KOLEKTİF YATIRIM ÜRÜNLERİ VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER PAZARI

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM / BIST MALİ / BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / BIST TÜM-100 / BIST KURUMSAL YÖNETİM

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi
25/03/1998
Türkiye
BIST
Kollektif Yatırım Ürünleri Pazarı, Yapılandırılmış Ürünler Pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

23/07/1997

Ticaret Sicil Numarası

373764-321346

Vergi No

6480081489

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Hüsnü Akhan
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Başkanı
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO, Hedef Medya Tanıtım İnteraktif Medya Pazarlama, Doğuş Fotoğrafçılık, Körfez Havacılık, Doğuş Planet Elektronik Tic. ve Bilişim Hizm. grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Ara Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik, Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TÜVTÜRK, Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye Değil
Ekrem Nevzat Öztangut
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi
Grup şirketlerinden; D.Ream Restaurant Grubu şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı, Grup dışı; Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Sermaye Piyasası Sektör Meclisi Üyesi
Bağımsız Üye Değil
Hasan Hüsnü Güzelöz
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi
Grup şirketlerinden; Doğuş Yayın Grubu A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, Doğuş Otomotiv Grubu Şirketleri Hukuk Müşaviri, Grup dışı;Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TSPB Disiplin Komitesi Başkanı
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Mustafa Sabri Doğrusoy
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi
Grup dışı şirketlerinden; Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, muhtelif şirketlerde İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Özlem Tekay
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi
Genç Yönetici ve İşadamları Derneği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Çağan Erkan
Genel Müdür
Yönetici
Genel Müdür
-
Nazlı Yılmaz
Mali İşler Genel Müdür Yrd.
Yönetici
Genel Müdür Yrd.
-
M. Cem Engin
Kurumsal İletişim Genel Müdür Yrd.
Yönetici
Genel Müdür Yrd.
-

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

332.007.786

Kayıtlı Sermaye Tavanı

500000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
312.337.230,22
94,08
94,08
DİĞER
19.670.555,78
5,92
5,92
TOPLAM
332.007.786
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
DGGYO
18.134.806,7
5,46
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1
TRY
2604451,264
TRY
0,78
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
1
TRY
329403334,736
TRY

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla