Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

ECILC – EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ECILC Fiyat Grafiği

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Levent, İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent 34394. İstanbul
(212) 350 80 00
Kanyon Ofis Büyükdere Caddesi 185 Levent 34394. İstanbul
(212) 371 70 00
(212) 371 73 99
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Üretim tesisi yoktur.

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.eis.com.tr / www.eczacibasi.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Gülnur Günbey Kartal
SPK İlişkileri ve Raporlama Müdürü / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Yatırımcı İlişkileri Müdürü
01/11/2006
(212) 371 73 94
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
204571-700606
Betül Aktekin Aytar
Muhasebe Sorumlu Uzmanı / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi
15/05/2015
(212) 371 73 91

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirket'in fiilen üretim faaliyeti olmayıp, mevcut Bağlı Ortaklıkları, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları ve İştirakleri ile bir holding yapısındadır.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST MALİ / BIST 50 / BIST 100-30 / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST İstanbul / BIST 100

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi
25/06/1990
Türkiye
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Ulusal
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

24/10/1951

Ticaret Sicil Numarası

44943

Vergi No

3260019685

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FERİT BÜLENT ECZACIBAŞI
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Kimya Mühendisi
Yönetim Kurulu Başkanı
Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlık Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği
Bağımsız Üye Değil
RAHMİ FARUK ECZACIBAŞI
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlık Kurulu Başkan Yardımcısı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği
Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA SACİT BASMACI
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonomist
Yönetim Kurulu Üyesi
Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Mali İşler Grup Başkanı ve Genel Müdürü / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
ATALAY MUHARREM GÜMRAH
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Endüstri Mühendisi
Yoktur.
Eczacıbaşı Topluluğu - CEO / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
HASAN TOKER ALBAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonomist
Yoktur.
Yoktur.
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite - Başkan / Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan
ZÜHAL ATANAN
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonomist
Yoktur.
Yoktur.
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite - Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ELİF NEŞE ÇELİK
Genel Müdür
Eczacı
Genel Müdür / Sağlık Grubu Başkanı
Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
BÜLENT AVCI
Finans Müdürü
Yeminli Mali Müşavir
Finans Müdürü
Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Başdenetçi / Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
GÜLNUR GÜNBEY KARTAL
SPK İlişkileri ve Raporlama Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Müdürü
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
İç Denetim Yöneticisi / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. - Yatırımcı İlişkileri Müdürü

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

685.260.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1920000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
346.845.460,43
50,62
50,62
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKET
203.294.584,39
29,67
29,67
DİĞER
135.119.955,19
19,72
19,72
TOPLAM
685.260.000
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
ECILC
134.971.318,18
19,69
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla