Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

EMNIS – EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EMNIS Fiyat Grafiği

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 41455 Dilovası Kocaeli

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 41455 Dilovası Kocaeli
262 754 52 38 pbx
262 754 72 06
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 41455 Dilovası Kocaeli

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.eminisambalaj.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Bilgi Mevcut Değil

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Boya ve kimya sektörlerine  yönelik plastik ve metal ambalaj imalatı,satışı 

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT SANAYİİ / METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

Bilgi Mevcut Değil

ABCD Grubu

C

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi
18/12/1995
Türkiye
Borsa İstanbul
Ana Pazar
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

GEBZE

Tescil Tarihi

25/02/1970

Ticaret Sicil Numarası

1320

Vergi No

3330086199

Vergi Dairesi

KOCAELİ - Uluçınar Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖMER İSMET UZUNYOL
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Sanayici
Yönetim Kurulu Başkanı
31.92
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi
MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sanayici
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
21.7
Bağımsız Üye Değil
Ahmet Ferit Uzunyol
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
Muharrem Nazif Çavuşoğlu
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite-Başkan; Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
MÜFİT AKGÜN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Yoktur
Yoktur
Bağımsız Üye
Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mustafa Feridun Uzunyol
Genel Müdür
Sanayici
Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vek., Genel Müdür
AHMET FERİT UZUNYOL
SATIŞ PAZARLAMA MÜDÜRÜ-VEKALETEN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
SATIŞ PAZARLAMA MÜDÜRÜ
AYTUĞ ÇANKAYA
ÜRETİM MÜDÜRÜ
Mühendis
ÜRETİM MÜDÜRÜ
MELEK NİŞANCI
SATINALMA VE KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ
Mühendis
SATINALMA VE KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

6.200.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

30000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
ÖMER İSMET UZUNYOL
2.963.934,36
47,8
47,8
MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL
1.260.530,47
20,33
20,33
HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU
483.146,85
7,79
7,79
DİĞER
1.492.388,31
24,07
24,07
TOPLAM
6.200.000
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı(%)
Ömer İsmet Uzunyol
2963934,36
TRY
47,81
Mustafa Feridun Uzunyol
1252084,53
TRY
20,19
Hatice Füsun Uzunyol Kutlu
483146,85
TRY
7,79
Ahmet Ferit Uzunyol
74500
TRY
1,20
Berna Uzunyol
206000,16
TRY
3,32
Halka Açık Kısım
1220334,10
TRY
19,68
Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
EMNIS
1.211.743,98
19,54
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
-
Hamiline
0,01
TRY

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla