Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

ENKAI – ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKAI Fiyat Grafiği

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Balmumcu Mah. Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş/İstanbul/Türkiye

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Balmumcu M. Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş/İstanbul/Türkiye
+90(212)376 10 00
+90(212)272 88 69 
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Yoktur

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.enka.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Gizem Özsoy
Birim Yöneticisi / Mali Kontrol Müdür Yardımcısı
20/06/2014
2123761000
SPF İleri Düzey Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
205945, 700865
Sinan Yavuz Aktürk
Finansman Müdürü
01/04/2006
2123761000
Leyla Yüksel
Muhasebe ve Mali İşler Müdürü
02/09/2013
2123761000
Ali Aslan
Finansman Müdür Yardımcısı
07/03/2013
2123761000

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

1. Her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek,

2. Mühendislik müşavirlik ve kontrollük hizmetleri yapmak,

3. Projeler yapmak yaptırmak proje yapımı taahhütlerinde bulunmak,

4. Konusu ile ilgili tesisler kurmak ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veyahut dışında pazarlamak, konusu ile ilgili olarak maden ocakları açmak ve işletmek,

5. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını almak gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek,

6. Sermaye şirketlerine kurucu olarak katılabilir. Kurulmuş ve kurulacak yurtiçi ve yurtdışındaki sermaye şirketlerinin hisse senetlerini ve paylarını aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği faaliyetinde olmamak suretiyle satın alabilir ve satabilir.

7. Sermaye şirketlerinin tahvillerini satın alabilir.

8. Konusu ile ilgili her türlü mümessillikleri almak ithalat ihracat ve dahili ticaret yapmak,

9. Hayat Sigortası dışındaki bilumum sigorta acentalığı ve temsilciliklerini almak,

10. Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.

11. İlgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle her türlü krediler verebilir.

12. Şirket gayelerinin gerçekleşmesi için gerekli gayrimenkullere sahip olabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kullanabilir ve gayrimenkullerini satabilir veya kiraya verebilir. İşlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, gayrimenkul ipoteği alabilir veya gayrimenkullerini ipotek edebilir, her türlü ayni tasarruflarda bulunabilir.

13. Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir.

14. Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir.

15. Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

16. Şirket, çeşitli amaçlar için vakıflar kurabilir veya çeşitli amaçlar için kurulmuş vakıflara üye olabilir. Şirket vakıflar ve bu gibi çeşitli amaçlarla kurulmuş kurumlara veya kişilere bu konudaki kanun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun belirlediği esaslara uyarak bağışta bulunabilir.

17. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla gerektiğinde menkul kıymet alım ve satımı yapabilir.

18. Aktifinde bulunan menkul kıymetleri gerektiğinde satabilir veya başka kıymetler ile değiştirebilir.

Yukarıda yazılı işleri kendi başına yapabileceği gibi ortağı olduğu veya ortağı olmadığı, sermaye şirketi ilişkisi kurmadan, başka yerli ve yabancı şirketler veya şahıslar ile birlikte de yapabilir.

Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Şirketin Süresi

Şirketin süresi kesin kuruluştan başlamak üzere hudutsuz olup, ana sözleşmesinde veya Türk Ticaret Kanunu?nda bulunan hükümlere uyulmak suretiyle son bulur.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST 100 / BIST TEMETTÜ 25 / BIST TEMETTÜ / BIST TÜM / BIST İstanbul / BIST YILDIZ / BIST HİZMETLER / BIST 50 / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST İNŞAAT / BIST 100-30

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

04/12/1967

Ticaret Sicil Numarası

68194

Vergi No

3350048955

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET SİNAN TARA
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
İnşaat Mühendisi
17.02
Bağımsız Üye Değil
HALUK GERÇEK
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Endüstri Mühendisi
Bağımsız Üye Değil
ERDOĞAN TURGUT
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonomist
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
FATİH OSMAN TAR
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Yücel Grup şirketinde Grup Başkanı ve CEO
Bağımsız Üye
Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MEHMET METE BAŞOL
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonomist
Enerji Yatırım Holding A.Ş., Enerya Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Gaz Ticaret A.Ş. ve Nurol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyesidir.
Bağımsız Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET SİNAN TARA
Yönetim Kurulu Başkanı
İnşaat Mühendisi
HALUK GERÇEK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı Üye)
Endüstri Mühendisi
ERDOĞAN TURGUT
Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)
İnşaat Mühendisi
FATİH OSMAN TAR
Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Başkanı (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Yücel Grup şirketinde Grup Başkanı ve CEO
MEHMET METE BAŞOL
Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)
Ekonomist
Enerji Yatırım Holding A.Ş., Enerya Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Gaz Ticaret A.Ş. ve Nurol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyesidir.
AGAH MEHMET TARA
İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
İnşaat Mühendisi
MUSTAFA GÖKHAN SAĞNAKLAR
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
İnşaat Mühendisi
BEKİR BURAK ÖZDOĞAN
İcra Kurulu Üyesi
İnşaat Mühendisi
ÖZGER İNAL
İcra Kurulu Üyesi
İnşaat Mühendisi
ZAFER GÜR
İcra Kurulu Üyesi
İnşaat Mühendisi
SALİM OĞUZ KIRKGÖZ
İcra Kurulu Üyesi
İnşaat Mühendisi
HASAN FEHMİ BAYRAMOĞLU
İcra Kurulu Üyesi
Makine Mühendisi
CEM ÇELİKER
İcra Kurulu Üyesi
Avukat
İLHAN GÜCÜYENER
Genel Müdür Yardımcısı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
MEHMET SERA İNCE
Genel Müdür Yardımcısı
İnşaat Mühendisi
ALPARSLAN TANSUĞ
Genel Müdür Yardımcısı
Ekonomist
İBRAHİM KARAAĞAÇ
Genel Müdür Yardımcısı
Elektrik Mühendisi
TAMER PERK

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla