Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

GLRYH – GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

GLRYH Fiyat Grafiği

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Beybi GİZ Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak / İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Beybi GİZ Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak / İstanbul
2122902590
2122902596
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bilgi Mevcut Değil

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.gulerholding.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
ÖZCAN CAN
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİM YÖNETİCİSİ
24/12/2014
2122902590
DÜZEY 3
207682

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirket'in ana faaliyeti kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.

Şirketin Süresi

süresizdir

Bağımsız Denetim Kuruluşu

ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST MALİ / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST ANA / BIST İstanbul

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

18/08/2011

Ticaret Sicil Numarası

575933

Vergi No

1480371732

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT GÜLER
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetici
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
35.5
A GRUBU NAMA - B GRUBU HAMİLİNE
Bağımsız Üye Değil
Ayşe TERZİ
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Avukat
G.MÜDÜR/Y.K.ÜYE
B GRUBU HAMİLİNE
Bağımsız Üye Değil
TAMER AKBAL
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Bağımsız Üye Değil
Ferat Güler
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Y.K.ÜYE
YÖNETİCİ
B GRUBU HAMİLİNE
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Sap.Kom.Üyesi
Hüsnü Cemal YANGÖZ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
BAĞ.YÖN.K.ÜYE
TİCARET
B GRUBU HAMİLİNE
Bağımsız Üye
Denetim Komitesi Baş.
AYŞE HÜMAY YILDIZ
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Avukat
B GRUBU HAMİLİNE
Bağımsız Üye
Denetim Komitesi Üyesi/Kurumsal Yön.Kom.Baş./Riskin Erken Sap.Kom.Baş.
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYŞE TERZİ
Genel Müdür
AVUKAT
Y.K.ÜYESİ/G.MÜDÜR

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

30.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

120000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
MURAT GÜLER
7.689.163,46
25,63
25,63
DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
3.468.131
11,56
11,56
DİĞER
18.842.705,54
62,81
62,81
TOPLAM
30.000.000
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı(%)
FATMA KARAGÖZLÜ
5163,47
TRY
0,02
Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
GLRYH
18.841.693,53
62,8
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1
TRY
75000
TRY
0,25
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
1
TRY
29925000
TRY
99,75
İşlem Görüyor

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi

Paylaş

Lost Password

Register