Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

IEYHO – IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

IEYHO Fiyat Grafiği

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
BEYBİ GİZ PLAZA DEREBOYU CAD. MEYDAN SOKAK NO.1 D.27 34398 MASLAK /SARIYER- İSTANBUL
02122903235
02122903284
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

---

Elektronik Posta Adresi

Bilgi Mevcut Değil

İnternet Adresi

www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
FARUK BOSTANCI
SERMAYE PİYASASI. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ.KURUMSAL YÖNETİM KOORDİNATÖRÜ
0312 231 40 66
Sermaye Piyasası Faal.İleri Düzey. Kurumsal Yönetim Derecelendirme. Sermaye Piyasasında
203649/700265/800197/600291/301126/401002
AHMET LÜTFİ GÖKTUĞ
MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
02122903235

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Holding'in esas amacı kurulmuş veya kurulacak
şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman,
organizasyon ve yönetim işlerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik
dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu
şirketlerin sağlıklı şekilde milli ekonominin gereklerine uygun olarak
gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun
ticari, sinai ve mali girişimlerde bulunmaktır.

Şirketin Süresi

SÜRESİZ

Bağımsız Denetim Kuruluşu

BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST İstanbul / BIST MALİ / BIST 100 / BIST 100-30 / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST YILDIZ / BIST TÜM

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi
13/08/1998
TÜRKİYE
BORSA İSTANBUL A.Ş.
ANA PAZAR
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

30/03/1982

Ticaret Sicil Numarası

186691

Vergi No

6190063951

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RIZA KUTLU IŞIK
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetici
Yönetim Kurulu Başkanı
Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklerde Yönetim Kurulu Üyelikleri
0
A
Bağımsız Üye Değil
UĞUR IŞIK
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetici
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklerde Yönetim Kurulu Üyelikleri
0
A
Bağımsız Üye Değil
SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklerde Yönetim Kurulu Üyelikleri
0
A
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SIRRI GÖKÇEN ODYAK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklerde Yönetim Kurulu Üyelikleri
0
A
Bağımsız Üye Değil
CAN ÖZDEMİR
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Özel Sektörde Yönetici
0
Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ZİYA MEHMET GÜNAL
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Özel Sektörde Yönetici
0
Bağımsız Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SIRRI GÖKÇEN ODYAK
Genel Müdür
Yönetici
Genel Müdür
Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklerde Yönetim Kurulu Üyelikleri
AHMET LÜTFİ GÖKTUĞ
Mali İşler Müdürü
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Mali İşler Müdürü
Çemaş Yönetim Kurulu Üyesi

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

543.595.733,23

Kayıtlı Sermaye Tavanı

750000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
47.366.327,98
8,71
8,17
TURGUT IŞIK MAHDUMLARI GAYRİMENKUL VE TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
2.561.724,9
0,47
6,63
DİĞER
493.667.680,35
90,81
85,19
TOPLAM
543.595.733,23
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı(%)
Rıza Kutlu IŞIK
26805671,54
TRY
9,37
Uğur IŞIK
26805661,77
TRY
9,37
Tolga IŞIK
23559663,43
TRY
8,23
Diğer
7757056,13
TRY
2,71
TOPLAM
84928052,88
TRY
29,68
Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
IEYHO
540.421.734,36
99,41
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla