Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

KRGYO – KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KRGYO Fiyat Grafiği

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Büyükdere Cad. No:129/1 Kat:9 Esentepe Şişli/İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Büyükdere Cad. No:129/1 Kat:9 Esentepe Şişli/İstanbul
0212 217 29 29
0212 217 27 28
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bilgi Mevcut Değil

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.korfezgyo.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
İsa Şahin
Yatırımcı İlişkileri Görevlisi
12/02/2014
0212 217 29 29
Şakir Duman
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
01/02/2018
0212 217 29 29
Düzey 3, Türev Araçlar
212352 / 308579

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkullere dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası kanunu, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile ilgili tebliğler ve sair sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

Şirketin Süresi

Süresizdir

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

KOLEKTİF YATIRIM ÜRÜNLERİ VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER PAZARI

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

Bilgi Mevcut Değil

ABCD Grubu

C

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay
06/05/2014
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılımış Ürünler Pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

29/12/2011

Ticaret Sicil Numarası

347261

Vergi No

5860047467

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET KARACA
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Bankacı
-
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yrd.
0.0008
B
Bağımsız Üye Değil
-
OSMAN BAYDOĞAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Finans Sektörü Profesyoneli
Yöntim Kurulu Üyesi
Finans Koordinatörü
0.0004
B
Bağımsız Üye
Denetim Komitesi - Kurumsal Yönetim Komitesi
AHMET SÜLEYMAN KARAKAYA
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bankacı
-
Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı
0.0008
B
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi-İşe Alım ve Ücretlendirme Komitesi
İDRİS TURAN İLTER
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Bankacı
-
Danışmanlık
0.0004
B
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi
GÜVEN OBALI
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
-
0.0004
B
Bağımsız Üye
Denetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi-İşe Alım ve Ücretlendirme Komitesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
UFUK GÜNER
Genel Müdür
Yönetici
Genel Müdür
Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

66.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

330000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
49.498.000
75
75
KÖRFEZ TATİL BELDESİ TURİSTİK TESİSLER VE DEVREMÜLK İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
11.237.830
17,03
17,03
DİĞER
5.264.170
7,98
7,98
TOPLAM
66.000.000
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
KRGYO
5.262.170
7,97
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
19087800
TRY
19087800
TRY
28,92
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
46912200
TRY
46912200
TRY
71,08
İşlem Görüyor

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla