Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

KTKVK – KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.

KTKVK Fiyat Grafiği

KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Büyükdere Cad, No:129-1 Kat:3 Esentepe/ Şişli- İstanbul - TÜRKİYE

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Büyükdere Cad, No:129-1 Kat:3 Esentepe/ Şişli- İstanbul - TÜRKİYE
0212 354 13 69
0212 354 75 23
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bilgi Mevcut Değil

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.ktksvks.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Tufan KARAMUK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
31/03/2016
0212 354 75 65
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
210666
Esma KARABULUT
Yönetim Kurulu Üyesi
21/09/2016
0212 354 13 69
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
207720
Hamit KÜTÜK
Yönetim Kurulu Üyesi
27/03/2018
0212 354 13 47

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirket münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

Her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak,

  • Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dahil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,
  • Varlık veya hakların Şirket tarafından satın alınarak III-61.1 sayılı Tebliğ?de belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması yoluyla varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak,
  • Bir ortak girişime ortak olmak,
  • Şirket?in iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu eser sözleşmesi veya amaca uygun sair sözleşmeler kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak, eseri kiralamak veya satmak,
  • Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,
  • İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek,
  • Sahip olduğu varlık ve hakları, yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin olağan ifası amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlık ve haklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,
  • Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,
  • Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin ve sair ayni ve şahsi teminatları almak; bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak,
  • Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine ipotek, rehin almak.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) / KESİN ALIM SATIM PAZARI

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası
26/06/2014
İrlanda Cumhuriyeti
Irish Stock Exchange
Main Securities Market
Kira Sertifikası
31/03/2015
Malezya
Tezgahüstü Piyasa
OTC
Kira Sertifikası
15/05/2015
Malezya
Tezgahüstü Piyasa
OTC
Kira Sertifikası
15/07/2015
Malezya
Tezgahüstü Piyasa
OTC
Kira Sertifikası
26/04/2016
Türkiye
Borsa İstanbul
Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası
01/11/2016
İrlanda Cumhuriyeti
Irısh Stock Exchange
Main Securities Market
Kira Sertifikası
30/03/2017
Türkiye
Borsa İstanbul
Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası
14/09/2017
Türkiye
Borsa İstanbul
Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası
08/11/2017
Türkiye
Borsa İstanbul
Kesin Alım Satm Pazarı
Kira Sertifikası
16/11/2017
Türkiye
Borsa İstanbul
Kesin Alım Satm Pazarı
Kira Sertifikası
19/12/2017
Türkiye
Borsa İstanbul
Kesin Alım Satm Pazarı
Kira Sertifikası
03/01/2018
Türkiye
Borsa İstanbul
Kesin Alım Satm Pazarı
Kira Sertifikası
17/01/2018
Türkiye
Borsa İstanbul
Kesin Alım Satm Pazarı
Kira Sertifikası
06/02/2018
Türkiye
Borsa İstanbul
Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası
23/02/2018
Türkiye
Borsa İstanbul
Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası
16/03/2018
Türkiye
Borsa İstanbul
Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası
30/03/2018
Türkiye
Borsa İstanbul
Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası
17/04/2018
Türkiye
Borsa İstanbul
Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası
11/05/2018
Türkiye
Borsa İstanbul
Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası
17/05/2018
Türkiye
Borsa İstanbul
Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası
05/06/2018
Türkiye
Borsa İstanbul
Kesin Alım Satım Pazarı
Kira Sertifikası
04/07/2018
Türkiye
Borsa İstanbul
Kesin Alım Satım Pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

Bilgi Mevcut Değil

Tescil Tarihi

03/09/2013

Ticaret Sicil Numarası

881355

Vergi No

5900530835

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ruşen Ahmet ALBAYRAK
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
0
0
Bağımsız Üye Değil
Tufan KARAMUK
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
-
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Muhasebe Müdürü
0
0
Bağımsız Üye Değil
HAMİT KÜTÜK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Bankacı
-
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Aktif Pasif Yönetimi Müdürü
0
0
Bağımsız Üye Değil
ESMA KARABULUT
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
-
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Borç ve Sermaye Piyasaları Yönetmeni
0
0
Bağımsız Üye Değil
Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
YMM
0
0
Bağımsız Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Bilgi Mevcut Değil

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

50000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Bilgi Mevcut Değil

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla