Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

METAL – METAL GAYRİMENKUL A.Ş.

METAL Fiyat Grafiği

METAL GAYRİMENKUL A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Göktürk Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi Arcadiumlife II Sitesi N26 K/2 EYÜP / İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Göktürk Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi Arcadiumlife II Sitesi N26 K/2 EYÜP / İSTANBUL
0212 322 65 65
0212 322 53 22
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bilgi Mevcut Değil

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.metalgayrimenkul.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Handan Dilan ÖZBİLEN
Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu
12/06/2018
0212 322 65 65
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
207818 701473

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

İnşaat, Madencilik ve Kimya

Şirketin Süresi

Süresizdir

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Şirketin Sektörü

MADENCİLİK / KÖMÜR MADENCİLİĞİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YAKIN İZLEME PAZARI

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

Bilgi Mevcut Değil

ABCD Grubu

D

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

07/03/2006

Ticaret Sicil Numarası

580987

Vergi No

6200465886

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AKIN KARALİ
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Grup şirketlerinde Yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük
Bağımsız Üye Değil
ÖZÜM SAÇAKLIOĞLU
Kadın
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ekonomist
Genel Müdür
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan Yardımcısı
ÖMER SAÇAKLIOĞLU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İş Adamı / İş Kadını
Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
41
B
Bağımsız Üye Değil
MEHMET İLHAN DURUSOY
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İnşaat Mühendisi
Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı, Riskin Erken Saptanması ve Denetim Komitesi Başkanı
İBRAHİM HASELÇİN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Avukat
Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Başkan Yardımcısı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖZÜM SAÇAKLIOĞLU
Genel Müdür
Ekonomist

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

10.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

50000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
ÖMER SAÇAKLIOĞLU
4.100.000
41
41
DOĞAN DEMİR
1.243.110
12,43
12,43
GÜNCE DEMİR
999.000
9,99
9,99
DİĞER
3.657.890
36,58
36,58
TOPLAM
10.000.000
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
METAL
4.626.888,98
46,26
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Hamiline
1,00
TRY
20000,00
TRY
0,20
Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
1,00
TRY
9980000,00
TRY
99,80
Yoktur
İşlem Görüyor

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı(%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Karmen Yapı A.Ş.
İnşaat
100000,00
6000,00
TRY
6,00
Finansal Yatırımlar

DİĞER HUSUSLAR

DİĞER HUSUSLAR

Paylaş

Lost Password

Register