Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

MRGYO – MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

MRGYO Fiyat Grafiği

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul
0 212 334 88 50
0 212 334 88 52
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bilgi Mevcut Değil

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.martigyo.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Ş.NURKAN KAÇMAZ
KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
15/04/2014
0 212 334 88 50
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME
700446
İLERİ DÜZEY LİSANSI
200239
TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
300175
KREDİ DERECELENDİRME LİSANSI
601367
DİLEK ÖZTÜRK
MUHASEBE MÜDÜRÜ
19/09/2014
0 212 334 88 50
-
-

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu


GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNDE YAZILI AMAÇ VE
KONULARDA İŞTİGAL ETMEK VE ESAS OLARAK GAYRİMENKULLERE, GAYRİMENKULLERE DAYALI
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA, GAYRİMENKUL PROJELERİNE VE GAYRİMENKULLERE DAYALI
HAKLARA YATIRIM YAPMAK.

Şirketin Süresi

SÜRESİZ

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

KOLEKTİF YATIRIM ÜRÜNLERİ VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER PAZARI

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / BIST TÜM-100 / BIST MALİ / BIST TÜM

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY SENEDİ
24/09/2010
TÜRKİYE
BORSA İSTANBUL A.Ş.
KOLEKTİF YATIRIM ÜRÜNLERİ VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER PAZARI
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

12/06/1987

Ticaret Sicil Numarası

377376

Vergi No

8400053857

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Ulaştırma Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MİNE NARİN
Kadın
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetici
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği
1.14
A
Bağımsız Üye Değil
-
NURULLAH EMRE NARİN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetici
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği
1.14
A
Bağımsız Üye Değil
-
PAKİZE OYA NARİN
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği
1.2
A
Bağımsız Üye Değil
-
HASAN EMRE TEMELLİ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyeliği
A
Bağımsız Üye Değil
-
ERHAN GÜRCAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyeliği
C
Bağımsız Üye Değil
-
HÜSEYİN FERİT VOLKAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyeliği
B
Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ZEKERİYA SERHAN ALTINORDU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyeliği
A
Bağımsız Üye Değil
-
GÜLDEN TÜRKTAN
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
-
C
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Üyesi
AYŞE PINAR MASSENA
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
B
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Hasan Emre Temelli
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyeliği

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

110.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

200000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.
52.639.998
47,85
47,85
DİĞER
57.360.002
52,15
52,15
TOPLAM
110.000.000
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
MRGYO
53.361.487
48,51

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla