Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

NETAS – NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

NETAS Fiyat Grafiği

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul PENDİK / İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul PENDİK / İSTANBUL
0216 522 20 00
0216 522 22 22
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

No:28, Orhanlı, İrfan Cd., 34956 Tuzla/İstanbul

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.netas.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Çağrı Demirel
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
03/10/2016
02165225209
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı,
Türev Araçlar Lisansı,
Kredi Derecelendirme Lisansı
207737,
701715,
305946,
602033
Feral Derya Uzay Yılmaz
Muhasebe ve Kontrol Direktörü
09/11/2016
02165222951

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Servis sağlayıcılara ve kurumsal müşterilerine, katma değerli IP servislerini, çoğul ortam ve ses hizmetlerini destekleyebilmeleri için Kablosuz ve Kablolu Ağlar, Kurumsal Ağlar ve Optik Ağlarla donatılmış iletişim altyapısı sunmakta, ağ ve iletişim çözümleri ile modern iletişim altyapıları kurmaktadır.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

TEKNOLOJI / BILISIM

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST İstanbul / BIST 100 / BIST BİLİŞİM / BIST 100-30 / BIST TEKNOLOJİ / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / BIST YILDIZ / BIST TÜM

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

31/03/1967

Ticaret Sicil Numarası

94955

Vergi No

6320001061

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MING XIAO
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetici
-
ZTE Corporation Grup Kıdemli Başkan Yardımcısı ve ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Başkanı
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Mehmet Cumhur Özdemir
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi Vekili
TAFF'de Stratejik Planlama ve Koordinasyon Direktörü
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
XIANGYANG JIANG
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
-
ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Kıtası Stratejik Girişimler Genel Müdür Yardımcısı
Bağımsız Üye Değil
-
MINZHONGXIA DING
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
-
ZTE Corporation Yurtdışı Yatırımlar Direktörü
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
YANG JUN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
-
ZTE Corporation Başkan Yardımcılığı ve Yurtdışı Kurumsal Satış Merkezi Genel Müdürlüğü
Bağımsız Üye Değil
Emre Şehsuvaroğlu
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi
Yıldız Holding İç Denetim Başkanı
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
ALİ ZÜLFÜ TİGREL
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Danışman
-
Darüşşafaka Danışma Kurulu Üyesi, GIF (Global Relations Forum) Üyesi
Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Sapanması Komitesi Başkanı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
C. Müjdat Atalay
Genel Müdür
Mühendis
Genel Müdür Yardımcısı-Genel Müdür
Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
M. İlker Çalışkan
Genel Müdür Yardımcısı
Muhasebe-Finans
DİREKTÖR-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
Kamil Orman
Genel Müdür Yardımcısı
Mühendis
Kamu ve Savunma Sektörü Genel Müdürü
Yasemin Akad
Genel Müdür Yardımcısı
İşletme
İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi
Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

64.864.800

Kayıtlı Sermaye Tavanı

0

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
ZTE COOPERATİEF U A
31.168.351,34
48,05
48,05
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI
9.729.720
15
15
DİĞER
23.966.728,66
36,95
36,95
TOPLAM
64.864.800
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
NETAS
23.953.538,58
36,92
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla