Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

RODRG – RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RODRG Fiyat Grafiği

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

M.Nesih Özmen Mah.Fatih Cad.Kasım Sok.no:35/A Bölüm.5 Merter Güngören/İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
M.Nesih Özmen Mah.Fatih Cad.Kasım Sok.no:35/A Bölüm.5 Merter Güngören/İstanbul
0(212) 875 07 41
0(212) 875 08 41
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

M.Nesih Özmen Mah.Fatih Cad.Kasım Sok.no:35/A Bölüm.5 Merter Güngören/İstanbul

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.rodrigo.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
AYFER GÜLTEKİN
MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
01/08/2013
0(532) 131 20 18-212 875 07 41
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2-1
520169
CÜNEYT BAĞDU
BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU
01/08/2013
0(530) 936 04 09-212 875 08 41

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

HER TÜRLÜ KONFEKSİYON İMALİ,İHRACI,İTHALİ VE DAHİLİ
TİCARETİ VE ESAS SÖZLEŞMEDE YAZILI DİĞER İŞLER

Şirketin Süresi

SÜRESİZ

Bağımsız Denetim Kuruluşu

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT SANAYİİ / DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST KOBI SANAYİ

ABCD Grubu

C

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ
13/08/2013
TÜRKİYE
BİST
GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

28/12/1997

Ticaret Sicil Numarası

384695

Vergi No

4700096670

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
İş Adamı / İş Kadını
Genel Müdür
YOKTUR
42.43
Bağımsız Üye Değil
CÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Mağazalar Koordinatörü
YOKTUR
3.39
Bağımsız Üye Değil
ENVER KÜÇÜKDOĞAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer
e ticaret satış sorumlusu
YOKTUR
3.39
Bağımsız Üye Değil
HURİYE KÜÇÜKDOĞAN
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer
Yönetim kurulu üyesi
YOKTUR
3.39
Bağımsız Üye Değil
CÜNEYT BAĞDU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer
bilgii işlem sorumlusu
YOKTUR
Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN
Genel Müdür
İş Adamı / İş Kadını
Genel Müdür
CÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN
Mağazalar Koordinatörü
Yönetici
Mağazalar Koordinatörü
ENVER KÜÇÜKDOĞAN
İmalat ve planlama sorumlusu
Üst Düzey Yönetici
E-Ticaret Satış sorumlusu
AYFER GÜLTEKİN
mali işler müdürü-yatırımcı ilişkileri sorm.
Muhasebeci
finans ve muhasebe müdürlüğü-yatırımcı ilşk.sorm
CÜNEYT BAĞDU
bilgi işlem sorumlusu
Diğer
bilgi işlem sorumlusu
yok

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

7.085.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

35000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN
3.006.147
42,43
64,79
DİĞER
4.078.853
57,57
35,21
TOPLAM
7.085.000
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
RODRG
3.270.845
46,16
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
500000
TRY
500000
TRY
7,06
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
6585000
TRY
6585000
TRY
92,94

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla