Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

SASA – SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

SASA Fiyat Grafiği

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559
01355 Seyhan / Adana

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana
0 322 441 00 53- PBX
0 322 441 01 14
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan/ Adana

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.sasa.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Ali Bülent Yılmazel
Muhasebe Müdürü
18/03/2009
(0322) 441 00 53
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
203766 / 700311

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Suni Sentetik Elyaf İmalatı.


Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT SANAYİİ / KİMYA, PETROL KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST Adana / BIST 50 / BIST TÜM / BIST 100 / BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK / BIST SINAİ / BIST YILDIZ / BIST 100-30

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi
31/10/1996
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Yıldız Pazar
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

ADANA

Tescil Tarihi

08/11/1966

Ticaret Sicil Numarası

5722

Vergi No

7520002730

Vergi Dairesi

ADANA - Yüreğir Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM ERDEMOĞLU
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Üst Düzey Yönetici
Erdemoğlu Holding A.Ş.YK Bşk. Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.YK Başk. Vek. Merinos Mob. Teks. San.veTic. A.Ş. YK Bşk. Dinarsu İmalat ve Tic. A.Ş. YK Bşk. Merinos Halı Mob.veTeks. Ürünleri Paz.A.Ş. YK Bşk. İlke Yer Kap. Mob. ve Teks. Ür. Paz. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Proje Mşv. İnş. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Enerji Elek. Ürt. A.Ş. YK Bşk. Bali Rüzgar Elek. Ür. San. ve Tic. A.Ş. YK Bşk. Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş. YK Bşk. Sasa Dış Tic. A.Ş YK. Bşk.
Bağımsız Üye Değil
ALİ ERDEMOĞLU
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Üst Düzey Yönetici
Erdemoğlu Holding A.Ş. YK Başkan Vekili. Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı. Merinos Mobilya Tekstil San. ve Tic. A.Ş. YK Başk. Vek. Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ş. YK Başk. Vek. Erdemoğlu Proje Müşavirlik İnşaat A.Ş. YK Başkan Vekili. Erdemoğlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. YK Başkan Vekili. Bali Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkan Vekili. Sasa Dış Tic.A.Ş. YK. Başkan Vekili.
Bağımsız Üye Değil
MEHMET ŞEKER
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Erdemoğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye Değil
MEHMET ERDEMOĞLU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Erdemoğlu Proje Müşavirlik İnşaat A.Ş. YK Üyesi. Erdemoğlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. YK Üyesi. Bali Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi. Sasa Dış Tic. A.Ş. YK Üyeliği, Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş. YK Bşk. Vek.
Bağımsız Üye Değil
MAHMUT BİLEN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Akademisyen
Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
Bağımsız Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı.
HACİ AHMET KULAK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İdeal Bağımsız Denetim A.Ş. YK Üyesi
Bağımsız Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği.
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi
Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi
İRFAN BAŞKIR
Genel Müdür Yardımcısı
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Satış Pazarlama Grup Başkanı
MUSTAFA KEMAL ÖZ
Genel Müdür Yardımcısı
Kimya Mühendisi
Yatırımlar Grup Başkanı
GÜVEN KAYA
Genel Müdür Yardımcısı
Kimya Mühendisi
Polimer İşletmeleri Grup Başkanı

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

605.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1500000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş.
513.063.225,88
84,8
84,8
DİĞER
91.936.774,12
15,2
15,2
TOPLAM
605.000.000
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
SASA
91.895.623,11
15,18
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
-
Nama
0,01
TRY
605000000
TRY
100
Yok
İşlem Görüyor

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla