Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

TBORG – TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

TBORG Fiyat Grafiği

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

KEMALPAŞA CAD. NO:258 IŞIKKENT / BORNOVA / İZMİR

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
KEMALPAŞA CAD. NO:258 IŞIKKENT / BORNOVA / İZMİR
0.232.399 20 00
0.232.436 19 04
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

KEMALPAŞA CAD. NO:258 IŞIKKENT / BORNOVA / İZMİR

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.turktuborg.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
EVREN KILINÇPINAR
MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
27/06/2014
0.232.399 21 36
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI
204273 - 700528
ALİ İHSAN BARUT
MUHASEBE MÜDÜRÜ
27/06/2014
0.232.399 21 36
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI
205705 - 700733

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

BİRA VE MALT ÜRETİMİ VE SATIŞI

Şirketin Süresi

SÜRESİZ

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Şirketin Sektörü

İMALAT SANAYİİ / GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST GIDA, İÇECEK / BIST TÜM-100 / BIST İzmir / BIST SINAİ

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ
29/11/1989
TÜRKİYE
BIST
ULUSAL
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İZMİR

Tescil Tarihi

11/07/1967

Ticaret Sicil Numarası

30108

Vergi No

8760054739

Vergi Dairesi

İZMİR - Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RONI KOBROVSKY
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetici
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
INTERNATIONAL BEER BREWERIES LTD
Bağımsız Üye Değil
-
JOAV ASHER NACHSHON
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetici
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
INTERNATIONAL BEER BREWERIES LTD
Bağımsız Üye Değil
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ARAN ERNEST OELSNER
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
-
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
INTERNATIONAL BEER BREWERIES LTD
Bağımsız Üye Değil
-
SHLOMO GRAZIANI
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
INTERNATIONAL BEER BREWERIES LTD
Bağımsız Üye Değil
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
BENJAMIN HAIM ROTENBERG
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
INTERNATIONAL BEER BREWERIES LTD
Bağımsız Üye Değil
-
DAMLA TOLGA BİROL
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
CEO
-
INTERNATIONAL BEER BREWERIES LTD
Bağımsız Üye Değil
-
METİN ZAVARO
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
-
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
-
Bağımsız Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
TÜLİN KARABÜK
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
-
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
-
Bağımsız Üye
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DAMLA TOLGA BİROL
CEO
Yönetici
CEO
-

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

322.508.253

Kayıtlı Sermaye Tavanı

500000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
INTERNATIONAL BEER BREWERİES LTD
308.597.141,55
95,69
95,69
DİĞER
13.911.111,45
4,31
4,31
TOPLAM
322.508.253
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı(%)
INTERNATIONAL BEER BREWERIES LTD
308597141,55
TRY
95,69
DİĞER
13911111,45
TRY
4,31
Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
TBORG
13.898.867,26
4,3
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla