Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

TMSN – TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.

TMSN Fiyat Grafiği

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı No: 28/1 ,Zeytinburnu / İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı No: 28/1 Zeytinburnu / İstanbul
+90 (212) 468 19 00 pbx
+90 (212) 465 28 91
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Büyükkayacık Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Caddesi No:7/1 Selçuklu/Konya/Türkiye

Elektronik Posta Adresi

Bilgi Mevcut Değil

İnternet Adresi

www.tumosan.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Şeyda Bekaroğlu
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
18/06/2015
0212 468 19 88
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
210571
Makbule Keçeci
Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi
18/06/2015
0212 468 19 88

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

İMALAT SANAYİ / METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM / METAL
EŞYA SANAYİ (MAKİNE VE GEREÇ HARİÇ)

Şirketin Süresi

SÜRESİZ

Bağımsız Denetim Kuruluşu

AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT SANAYİİ / METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST 100-30 / BIST SINAİ / BIST TÜM / BIST 100 / BIST METAL EŞYA, MAKİNA / BIST Konya / BIST YILDIZ

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ
05/12/2012
TÜRKİYE
BORSA İSTANBUL A.Ş.
YILDIZ PAZAR
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

23/09/2003

Ticaret Sicil Numarası

505991

Vergi No

0500361601

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET ALBAYRAK
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
YÖNETİM KURULU ÜYESİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI
1,74
A
Bağımsız Üye Değil
NURİ ALBAYRAK
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
YÖNETİM KURULU ÜYESİ-YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
1,74
A
Bağımsız Üye Değil
MUZAFFER ALBAYRAK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
1,74
A
Bağımsız Üye Değil
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi
GÜLTEN YALÇIN
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi-Denetimden Sorumlu Komite
TURAN EROL
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KURTULUŞ ÖĞÜN
Genel Müdür
GENEL MÜDÜR
GENEL MÜDÜR
YOKTUR.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

115.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

500000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
70.000.000,16
60,87
24,73
NURİ ALBAYRAK
2.000.000
1,74
10,6
AHMET ALBAYRAK
2.000.000
1,74
10,6
KAZIM ALBAYRAK
2.000.000
1,74
10,6
MUZAFFER ALBAYRAK
2.000.000
1,74
10,6
MUSTAFA ALBAYRAK
2.000.000
1,74
10,6
BAYRAM ALBAYRAK
2.000.000
1,74
10,6
DİĞER
32.999.999,84
28,7
11,66
TOPLAM
115.000.000
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı(%)
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
74285492,16
TRY
64,6
NURİ ALBAYRAK
2000000
TRY
1,74
AHMET ALBAYRAK
2000000
TRY
1,74
KAZIM ALBAYRAK
2000000
TRY
1,74
MUZAFFER ALBAYRAK
2000000
TRY
1,74
MUSTAFA ALBAYRAK
2000000
TRY
1,74
BAYRAM ALBAYRAK
2000000
TRY
1,74
Diğer
28714507,84
TRY
24,97
Fiili Dolaşımdaki Paylar

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla