Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

TRKCM – TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

TRKCM Fiyat Grafiği

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. N44/A 34947 Tuzla/İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. N44/A 34947 Tuzla/İSTANBUL
+90 850 206 50 50
+90 850 208 40 00
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. TRAKYA FABRİKASI
BÜYÜKKARIŞTIRAN MEVKİİ, P.K. 98, 39760
LÜLEBURGAZ - KIRKLARELİ
TEL : 288 400 80 00
FAX: 288 400 77 99

ŞİŞECAM OTOMOTİV A.Ş.
BÜYÜKKARIŞTIRAN MEVKİİ, P.K. 98, 39760
LÜLEBURGAZ - KIRKLARELİ
TEL : 288 400 85 31
FAKS: 288 436 83 58

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. MERSİN-TARSUS FARBİKASI
MERSİN-TARSUS ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ,
NACARLI KÖYÜ MEVKİİ P.K. 401, 33400
TARSUS-MERSİN
TEL : 324 676 40 70
FAKS: 324 676 40 73

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ A.Ş.
ATATÜRK YENİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
P.K. 16900
YENİŞEHİR- BURSA
TEL : 224 280 12 05
FAKS: 224 773 27 55

TRAKYA POLATLI CAM SANAYİİ A.Ş.
İŞ KULELERİ KULE 3 KAT: 13 34330 4.LEVENT İSTANBUL
TEL : 850 206 26 46
FAKS : 850 206 23 03

TRAKYA GLASS BULGARIA EAD
VABEL DISTRIKT INDUSTRIAL ZONE
7700 TARGOVISHTE - BULGARISTAN
TEL : 00 359 601 6 98 01
FAKS: 00 359 601 4 77 97

SISECAM AUTOMOTIVE BULGARIA EAD
VABEL DISTRIKT INDUSTRIAL ZONE
7700 TARGOVISHTE - BULGARISTAN
TEL : 00 359 601 4 79 66
FAKS: 00 359 601 4 79 72

GLASSCORP SA
INDUSTRIILOR ALLEY NO. 1 BIS
120261 BUZAU SITY - ROMANYA
TEL : 00 407 480 6 87 66
FAKS: 00 400 238 710 552

FRITZ HOLDING GmbH - RICHARD FRITZ GmbH + CO.KG
GOTTLIEB-DAIMLER-STR. 4
74354 BESIGHEIM - GERMANY
TEL : 850 206 50 50
FAKS:850 206 50 80

FRITZ HOLDING GmbH - RF SPOL, S.R.O.
TOVARENSKA 15,
MALACKY 901 14- SLOVAKIA
TEL : 850 206 50 50
FAKS:850 206 50 80

FRITZ HOLDING GmbH - RICHARD FRITZ PROTOTYPE + SPARE PARTS GmbH
GOTTLIEB-DAIMLER-STR. 4
74354 BESIGHEIM - GERMANY
TEL : 850 206 50 50
FAKS:850 206 50 80

FRITZ HOLDING GmbH - RICHARD FRITZ KFT
2170 ASZOD, PESTI UT 19/A - HUNGARY
TEL : 850 206 50 50
FAKS:850 206 50 80

TRAKYA GLASS RUS AO
423600, REPUBLIC OF TATARSTAN, ELABUGA MUNICIPAL DISTRICT,
SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ) "ALABUGA", SH-2 STREET,
BUILDING 4/1, OFFICE 4002 - RUSSIAN FEDERATION
TEL: 850 206 50 50
FAKS:850 206 50 80

AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS AO
423600, REPUBLIC OF TATARSTAN, ELABUGA MUNICIPAL DISTRICT,
SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ) "ALABUGA", SH-2 STREET,
BUILDING 4/1, OFFICE 4002 - RUSSIAN FEDERATION
TEL: 850 206 50 50
FAKS:850 206 50 80

SISECAM FLAT GLASS ITALY S.R.L
VIA JACOPO LINUSSIO, 2
S. GIORGIO DI NOGARO (UD) 33058 ? ITALY
TEL: 850 206 50 50
FAKS:850 206 50 80

HNG FLOAT GLASS LIMITED
2, RED CROSS PLACE, POST BOX: 2722,
KOLKATA 700 001, INDIA
TEL: 850 206 50 50
FAKS:850 206 50 80

SAINT GOBAIN GLASS EGYPT
66 CORNISH EL NILE, ELZAHRAA BUILDING, FLOOR NO: 38,
MAADI, CAIRO / EGYPT
TEL: 850 206 50 50
FAKS:850 206 50 80

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.sisecamduzcam.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Kemal Tansu Akalın
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
30/06/2014
+90 850 206 3424
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 -
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
205793-701158
Bünyamin Arslan
Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü
24/10/2016
+90 850 206 4927
Gökhan Güralp
Şişecam Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü
+90 850 206 3189
Sezgi Ayhan
Şişecam Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
+90 850 206 3791

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirketin amaç ve
konusu şunlardır;
1.Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgilendiren
yan, yardımcı, tamamlayıcı ve ikame edici sanayiler ile bu sanayilerle girdi
ilişkisi olan sanayileri kurmak geliştirmek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.

2. Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün gerektirdiği hallerde şirketin karlı
büyümesinin ve sürekliliğinin risk dağıtılarak güvence altına alınması ve
potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak diğer sınai, ticari ve mali
faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda şirket kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak
etmek.

3. Şirket bünyesi içinde ekonomik ve sosyal hizmetler oluşturmaktır.

Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için;
1- Yurtiçinde ve dışında sınai ticari ve mali faaliyet gösteren tesis ve
şirketler kurabilir. Kurulmuş olanlara katılabilir. Gerektiğinde yabancı uzman
veya personel çalıştırabilir. 

2- Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri
yapabilir. Resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Banka, sigorta ve diğer
finansman kuruluşlarının sermayesine katılabilir.

3- Şirketin ve iştiraklerinin yurtiçi ve yurt dışı satış işlemlerini yapabilir.
Bu amaçla yurt içinde ve dışında şirketler kurabilir. Bunlara iştirak edebilir,
depo, mağaza, sergi, temsilcilik vb. açabilir. Bu şirketlerin çalışma konuları
ile ilgili hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi, enerji, maden,
makina-teçhizat, yarı mamul ve mamullerin iç ve dış tedariki gümrüklenmesi,
depolanması için gerekli önlemleri alabilir ve bu konuda şirket kurabilir.

4- Gerekli imtiyaz, ruhsatname, marka lisans, patent ihtira beratı vb. haklara
sahip olabilir. Yurtiçinde ve dışında üçüncü kişilere devredebilir.

5- Çalışma konularına dahil işlerin yerine getirebilmesi için gayrimenkul
mallara ve aynı haklara sahip olabilir. Bunları elden çıkarabilir. Kiraya
verebilir. İpotek edebilir ve başkalarına ait gayrimenkuller üzerine şirket
lehine ipotek tesis ve fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklara
sahip olabilir.

6- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili inşaat taahhütlerine girişebilir. 

7- Şirketin amaç ve konusu ile dolaysız ve dolaylı şekilde ilgili maden
arayabilir ve işletebilir.

8- Konusu ile ilgili araştırma merkezleri kurabilir. Bu tür kuruluşlara
katılabilir.

9- Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak
olabilir. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak
kaydıyla pay ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir. Kendisinde mevcut
paylarını (veya payları) veya diğer menkul değerleri satabilir. Başkalarına
devredebilir. Rehin edebilir. Rehin alabilir.

10- Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve dahil olduğu
topluluk şirketleri ile ilgili her türlü Lojistik ve taşıma hizmetlerini
gerçekleştirebilir ve bu amaçla aşağıdaki hizmetleri yapabilir.

a. Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dahili ve uluslararası
taşımacılık işleri yapabilir.
b. Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve gümrükleme işleri yapabilir.
c. Her türlü depolama, özel antrepoculuk, ambalajlama ve paketleme işleri
yapabilir.
d. a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili bayilik, mümessillik, acentalık ve
komisyonculuk faaliyetlerinde bulunabilir ve sözleşmeler akdedebilir.
e. Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için her türlü kara, deniz ve hava
taşıma araç ve gereçlerini satın alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım
hizmetleri ile bu araçların ithalat dahil ticareti ve mümessilliğini yapabilir.

Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma araçlarını üçüncü kişilere kiraya
verebilir ve bu yolla işletebilir.

11- Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine
katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile
tahvil-finansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi
veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası
Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Sermaye Piyasası Mevzuatının
örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

12- Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT SANAYİİ / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST 100-30 / BIST 100 / BIST TAŞ, TOPRAK / BIST İstanbul / BIST TEMETTÜ / BIST SINAİ / BIST YILDIZ / BIST TÜM

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi
05/11/1990
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Ulusal Pazar
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

09/01/1978

Ticaret Sicil Numarası

151415-098979

Vergi No

8590048476

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET KIRMAN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Üst Düzey Yönetici
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ANADOLU CAM SAN.A.Ş.. PAŞABAHÇE CAM SAN.VE TIC.A.Ş.. SODA SANAYI A.Ş.. PAŞABAHÇE MAĞAZALARı A.Ş.. TRAKYA GLASS BULGARIA EAD. TRAKYA INVESTMENT B.V.. ANADOLU CAM INVESTMENT B.V.. OOO RUSCAM GLASS. OOO RUSCAM GLASS PACKAGING HOLDING. OOO RUSCAM MANAGEMENT COMPANY. BALSAND B.V.. TRSG AUTOGLASS HOLDING B.V.. ŞIŞECAM CHEM INVESTMENT B.V.. SC GLASS TRADING B.V.. PAŞABAHÇE INVESTMENT B.V.. YÖNETIM KURULU BAŞKANI, SISECAM FLAT GLASS HOLDING BV YÖNETİM KURULU BAŞKANI
0
YOK
Bağımsız Üye Değil
YOK
REHA AKÇAKAYA
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Makine Mühendisi
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANI. DÜZCAM GRUP BAŞKANI. OTOMOTİV CAMLARI BAŞKAN YARDIMCISI
TRAKYA GLASS BULGARIA EAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI. SISECAM AUTOMOTIVE BULGARIA EAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI. GLASSCORP SA YK BAŞKANI. TRSG AUTOGLASS HOLDING BV YK ÜYESİ. TRAKYA INVESTMENT B.V. YK ÜYESİ. TRSG GLASS HOLDING BV YK BAŞKANI. TRAKYA GLASS RUS ZAO YK BAŞKANI. AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS ZAO YK BAŞKANI. HNG FLOAT GLASS LIMITED YK ÜYESİ. SAINT GOBAIN GLASS EGYPT SAE YK ÜYESİ. SISECAM FLAT GLASS ITALY SRL YK ÜYESİ, SISECAM FLAT GLASS HOLDING BV YK ÜYESİ
0
YOK
Bağımsız Üye Değil
YOK
ZEYNEP HANSU UÇAR
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Bankacı
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KÜLTÜR YAYINLARI İŞ TÜRK A.Ş. ANADOLU CAM SAN.A.Ş.. ANADOLU CAM YENIŞEHIR SAN.A.Ş.. CAMIŞ MADENCILIK A.Ş.. ÇAYIROVA CAM SAN.A.Ş.. PAŞABAHÇE CAM SAN.VE TIC. A.Ş.. PAŞABAHÇE MAĞAZAL.A.Ş.. SODA SAN.A.Ş.. TRAKYA CAM SAN.A.Ş.. TRAKYA POLATLI CAM SAN.A.Ş.. TRAKYA YENIŞEHIR CAM SAN.A.Ş.. CAM ELYAF SAN.A.Ş.. ANADOLU CAM ESKIŞEHIR SAN.A.Ş.. CAMIŞ YATIRIM HOLDING A.Ş.. AVEA İLETIŞIM HIZM.A.Ş.. İŞ FINANSAL KIRALAMA A.Ş.. İŞ FAKTORING A.Ş YÖNETIM KURULU ÜYELIĞI
0
YOK
Bağımsız Üye Değil
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
DİNÇ KIZILDEMİR
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
YOK
0
YOK
Bağımsız Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI.DENETİMDEN SORUMLU KOMİTESİ BAŞKANI.RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
İLHAN İL
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Hesap Uzmanı
YOK
SÜTAŞ GRUBU ŞİRKETLERİ VE PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TICARET A.Ş.`DE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE TRAVELEX TÜRKİYE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
0
YOK
Bağımsız Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ
GÖKHAN GÜRALP
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Finans Sektörü Profesyoneli
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ, TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş., ŞİŞECAM OTOMOTİV A.Ş., ÇAYIROVA CAM SANAYİİ A.Ş., TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ A.Ş., PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ A.Ş., ŞIŞECAM ELYAF SANAYİİ A.Ş., ŞIŞECAM ENERJİ A.Ş., CAMIŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş., ŞİŞECAM ÇEVRE SİSTEMLERİ A.Ş., ŞİŞECAM DIŞ TİCARET A.Ş., ŞİŞECAM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.
0
YOK
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
REHA AKÇAKAYA
Düzcam Grup Başkanı
Makine Mühendisi
Yönetim Kurulu Başkanlığı. Düzcam Grup Başkanlığı. Otomotiv Camları Başkan Yardımcılığı
TRAKYA GLASS BULGARIA EAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI. SISECAM AUTOMOTIVE BULGARIA EAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI. GLASSCORP SA YK BAŞKANI. TRSG AUTOGLASS HOLDING BV YK ÜYESİ. TRAKYA INVESTMENT B.V. YK ÜYESİ. TRSG GLASS HOLDING BV YK BAŞKANI. TRAKYA GLASS RUS ZAO YK BAŞKANI. AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS ZAO YK BAŞKANI.. HNG FLOAT GLASS LIMITED YK ÜYESİ. SAINT GOBAIN GLASS EGYPT SAE YK ÜYESİ., SISECAM FLAT GLASS ITALY SRL YK ÜYESİ, SISECAM FLAT GLASS HOLDING BV YK ÜYESİ
SALİHA EBRU ŞAPOĞLU
Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı
Ekonomist
Pazarlama Grup Müdürü, Yurt dışı Pazarlama Müdürü
GÖKHAN ATİKKAN
Temel Camlar Üretim Başkan Yardımcısı
Makine Mühendisi
Temel camlar üretim başkan yardımcılığı. Trakya lüleburgaz fabrika müdürü
HNG FLOAT GLASS LIMITED YK ÜYESI. TRAKYA GLASS RUS ZAO YK ÜYESI. SAINT GOBAIN GLASS EGYPT SAE YK ÜYESI. TRSG GLASS HOLDING BV ÜYE. TRAKYA YENIŞEHIR CAM SANAYII A.Ş. YK BAŞKANI. TRAKYA POLATLI CAM SANAYII A.Ş. YK BAŞKANI, SISECAM FLAT GLASS ITALY SRL YK ÜYESİ
ANIL KARACA
Şişecam Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü
Finans Sektörü Profesyoneli
Mali İşler Direktörü
TRAKYA GLASS BULGARIA EAD YK ÜYESİ, SISECAM AUTOMOTİVE BULGARIA EAD YK ÜYESİ, GLASS CORP S.A. YK ÜYESİ, AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS AO YK ÜYESİ, SISECAM FLAT GLASS HOLDING BV YK ÜYESİ
ARDA EROĞLU
Tedarik Zinciri Direktörü
Mühendis
Talep ve Stok Planlama Müdürü
BÜLENT AYDIN
Stratejik Planlama Direktörü
Mühendis
ASAF MERT AKSU
İnsan Kaynakları Direktörü
Mühendis
HAKAN ÖZDAMAR

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla