Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

UMPAS – UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

UMPAS Fiyat Grafiği

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Köme Mahallesi Taslak Sokak No:9/A Merkez UŞAK

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Köme Mah. Taslak Sok. No:9/A Uşak
0(276) 223 90 33
0(276)223 90 34
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

YOK

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.umpas.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Saadet Karayol
Spk ve Borsa İşlemleri Sorumlusu
18/12/2014
02762667231
Aykut ERYANIK
Spk Borsa İşlemleri Sorumlusu
18/12/2014
02762667231
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
211965

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Ana faaliyet konusu sermaye ve yönetime katılacağı şirketin yatırım, finansman, organizasyon ve yöneyim sorunlarını birlikte çözmek ya da toplu bir yapı içinde bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini sağlamak yoluyla bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek, kuLlandıkları teknolojiyi sürekli olarak geliştirmek suretiyle verimliliklerini artırmak ve bu bağlamda her nevi ticari, ziraai, sınai ve mali maksatlara yerli ve yabancı limited ve anonim şirketler kurmak ve kurulmuş şirkeltlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak etmek.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

BAKIŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

Bilgi Mevcut Değil

ABCD Grubu

D

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi
18/12/2014
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

UŞAK

Tescil Tarihi

11/07/2012

Ticaret Sicil Numarası

4886

Vergi No

8920049896

Vergi Dairesi

UŞAK - Uşak Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN HİLMİ ALPER
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Yön. Kurl. Başk. Yard. / Yön. Kurl. Başk.
Bağımsız Üye Değil
MUTLU ÇANAK
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
YOK
Bağımsız Üye Değil
YAŞAR LEBLEBİCİ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim kurulu üyeliği
Bağımsız Üye Değil
ZEKİ ATLIAY
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
YOK
Bağımsız Üye Değil
FEVZİ ÖZER
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyeliği
Bağımsız Üye Değil
ÖMER ÇANAK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyeliği
Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Bilgi Mevcut Değil

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

42.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Bilgi Mevcut Değil

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Şirketin %5’den fazla paya veya oy hakkına sahip ortağı bulunmamaktadır.

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
UMPAS
11.758.488
27,99
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
-
Nama
1
TRY
42000000
TRY
100
İşlem Görüyor

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı(%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Seranova Seramik San. ve Tic. A.Ş
Seramik Yer, Duvar Karosu ve Bordür Dekor İmalatı
47495000
44038650
TRY
92,7
D.Bağlı Ortalık
Anbera Alışveriş Merkezleri San. ve Tic. A.Ş.
Parekende Satış Mağaza İşletmeciliği
18838431
1355712
TRY
7,20
İştirak
Yeni Birlik Makina San. Tic. A.Ş
Seramik Kalıpları İmalat, Bakım ve Revizyon İle Birlikte Diğer İmalat Projeleri ve Tahhüt İşlemleri
4537175
4536775
TRY
99,99
D. Bağlı Ortaklık
Nizam İnşaat A.Ş.
İnşaat Yapım, Satış ve Endüstriyel Yapıların İnşaatı
4191090
3635360
TRY
86,74
D. Bağlı Ortaklık
Ump

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla