Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

VERUS – VERUSA HOLDİNG A.Ş.

VERUS Fiyat Grafiği

VERUSA HOLDİNG A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu
İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51
34398 Maslak-Sarıyer / İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51 34398 Maslak-Sarıyer / İstanbul
0212 290 74 90
0212 290 74 91
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bilgi Mevcut Değil

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.verusa.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Mustafa ARSLAN
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
18/03/2016
0212 290 7490
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
209230 / 702300 / 307108
Sema KAYA
Yatırım ve İş Geliştirme Uzmanı
29/06/2012
0212 290 74 90
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
115130

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Holding Faaliyetleri

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM-100 / BIST TEMETTÜ / BIST İstanbul / BIST MALİ / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST YILDIZ / BIST TÜM

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi
19/11/2013
Türkiye
Borsa İstanbul
Yıldız Pazar
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

06/10/2006

Ticaret Sicil Numarası

602793

Vergi No

9250389850

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA ÜNAL
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi
0.000475
A
Bağımsız Üye Değil
REHA ÇIRAK
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği
Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi
0.000005
A
Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi
Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi
0.000005
B
Bağımsız Üye Değil
ÖMER ÖZBAY
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
CEO
Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA EGE YAZGAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Akademisyen
Yönetim Kurulu Üyesi
Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye
Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
SEZAİ BEKGÖZ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
Yoktur
Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye
Denetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER ÖZBAY
YÖNETİM KURULU ÜYESİ ve CEO
Üst Düzey Yönetici
Yoktur
Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

70.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

300000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.
45.116.670,5
64,45
90,64
ERMINGTON OVERSEAS SA.
10.500.000
15
3,95
PRICKLEY INTERNATIONAL S.A.
6.110.555,5
8,73
2,3
DİĞER
8.272.774
11,82
3,11
TOPLAM
70.000.000
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
VERUS
14.211.805
20,3
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1,00
TRY
14000000,00
TRY
20,00
Genel Kurulda 15 Oy Hakkı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Yarısının Seçimi
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
1,00
TRY
56000000,00
TRY
80,00
Yoktur
İşlem Görüyor

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla